Wat is een Airdrop?

Table of Contents

1. Wat is een airdrop?

Een ‘airdrop’ is een distributie van tokens of cryptocurrencies naar vaak een groot aantal wallets. De coins worden in principe altijd gratis weggegeven aan de deelnemers. De naam ‘airdrop’ is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog, waarbij er vanuit een vliegtuig troepen, voedsel of materieel aan een parachute werden verspreid. Bij crypto vallen de airdrop coins in de ‘wallet’ van de ontvanger.
Over het algemeen zijn het tokens op een bestaande blockchain, maar het kunnen ook coins zijn van een geheel nieuwe blockchain.
‘Gratis’ coins kunnen ook soms verkregen worden via een zogenoemde hard fork. Dit leg ik later in dit artikel uit, maar het wordt in de crypto community toch ook wel gezien als een airdrop.

2. Wat is het doel van een airdrop?

De makers van een coin moeten uiteraard een goede reden hebben om een airdrop uit te voeren. Het kost ze namelijk tijd en vaak ook geld. Voor de distributie van een token op een blockchain moeten er transactiekosten betaald worden. Er zijn meerdere beweegredenen voor het uitvoeren van een airdrop.

#1 Marketing

De voornaamste reden is het gebruik als marketingmethode. Een airdrop kan zorgen voor bekendheid in de crypto-community, waarbinnen het verkrijgen van ‘gratis’ coins populair is. Dit zorgt dus voor meer naamsbekendheid. Vaak zit er ook een affiliate (referral) programma aan gekoppeld. Met zo’n programma kun je kun je anderen via een persoonlijke link of code uitnodigen om ook mee te doen. In ruil hiervoor krijg je zelf nog meer coins als iemand zich via jou aanmeldt. Dit kan exponentieel groeien en zodoende de bekendheid van de airdrop versterken.

#2 Contactgegevens verzamelen

Het verzamelen van contactgegevens, zoals e-mail adressen, Twitter accounts en Telegram accounts is zeer waardevol voor het team achter de coin als het plan is om later geld op te halen middels een een crowdfunding-methode, zoals een ICO of STO. Hiermee kunnen ze de deelnemers van de airdrop heel eenvoudig hiervan op de hoogte brengen en proberen over te halen om er in te investeren. De doelgroep kan hiermee dus op een relatief goedkope manier benaderd worden. Op reguliere wijze adverteren voor een een ICO of STO is lastig, omdat Google en social media platforms, zoals Twitter en Facebook, dat minder makkelijk toestaan dan voorheen.

#3 Netwerkeffect

De airdrop zorgt ook voor een zogeheten ‘netwerkeffect’. Er is bij aanvang al direct een relevante groep volgers, die reclame zullen maken voor de coin als ze de ontwikkelingen goed vinden. Zodra de coin daadwerkelijk een functie heeft gekregen, zullen zij vaak ook de eerste zijn, die hem gaan gebruiken. De airdrop kan dus de kickstart zijn van een succesvolle blockchain (dienst).

#4 Alternatief voor een ICO / STO

De wet- en regelgeving rondom ICO’s en STO’s wordt wereldwijd steeds strenger, met name in de Verenigde Staten. Om toch gebruik te maken van de hierboven beschreven marketing-voordelen en het netwerkeffect kan er ook een airdrop gedaan worden. Omdat er geen geld gevraagd wordt voor de tokens, levert dit aanzienlijk minder risico’s op voor het team. De financiering wordt dan op een andere (traditionele) manier gedaan. Dit kan bijvoorbeeld een ‘private sale’ zijn in ruil voor een aandeel in het bedrijf in plaats van tokens.

3. Welke soorten airdrops zijn er?

#1 Ongevraagde airdrop

Deze verschijnen zomaar in je wallet. Als je onbekende tokens ziet verschijnen in je wallet of op jouw ‘address’ in de blockchain explorer, heb je een airdrop ontvangen.
Onderstaand screenshot is een voorbeeld van zo’n ongevraagde airdrop. Wat opvalt is dat de naam van deze token een domeinnaam is (1). Deze airdrop is dus heel duidelijk een marketingmethode in de hoop dat gebruikers de website gaan bezoeken.
Wat verder opvalt is dat het totale aanbod astronomisch groot is (2), waardoor de kans nihil is dat de airdrop enige waarde zal hebben. Dit is een erg omvangrijke airdrop naar ruim 77 duizend Ethereum wallets (3). De meeste tokens hebben niet zoveel houders.

Etherscan Airdrop Example

Bron: etherscan.io

#2 Zelf geïnitieerde airdrop

De beste manier om een airdrop van enige waarde te ontvangen is door deze zelf te initiëren. Dit is ook de meest voorkomende methode. Er zijn momenteel twee varianten om een airdrop op eigen initiatief te ontvangen:
Taak uitvoeren Belonen voor uitvoeren van een taak
Deze airdrops heb je zelf geïnitieerd door een taak uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het aanmelden voor een nieuwsbrief. Lees in deze paragraaf meer over de verschillende manieren om een airdrop te krijgen.
Vaak betreft het een nieuwe blockchain of token, die nog niet is gecreëerd. Je staat dan op de lijst van deelnemers die recht hebben op de airdrop.
Een voorbeeld van zo’n nieuwe blockchain airdrop is Ontology:

“There will be no public sale of ONT. Those who subscribed to our newsletter will receive 1000 ONT for free. The details of token distribution, including the date, will be confirmed at a later date.”

Enjin Coin Enjin Beam (QR-code)
Het bedrijf Enjin heeft in 2018 een hele nieuwe methode ontwikkeld voor het verspreiden van ‘blockchain collectibles’. Dit zijn een speciale soort tokens op de Ethereum blockchain. Deze kunnen door iedereen gemaakt worden en verspreid middels een QR-code. Als je deze scant met de camera van je mobiele telefoons, ontvang je ze direct in je Enjin wallet. De collectibles kunnen zelf waarde hebben door de functie in een game. De collectibles kunnen verhandeld worden en hoe schaarser een item is, hoe meer het waard kan worden. Elke collectible heeft ook een waarde opgesloten in de vorm van ENJ tokens. Deze kun je er uit halen wanneer je wilt door ze in de wallet te vernietigen, waarna de opgesloten ENJ tokens worden gestort in je wallet. Dit proces heet ‘melting’.
Deze introductie laat zien hoe het systeem, genaamd ‘Enjin Beam’ werkt:

#3 Claimbare airdrop d.m.v. een hard fork of snapshot.

Soms kunnen nieuwe coins geclaimd worden op basis van het aantal dat je bezit van een bestaande coin. Dit kan gerealiseerd worden door een hard fork of een snapshot. Dit valt in de crypto community ook onder de noemer van een airdrop. Hier zijn wel risico’s aan verbonden. Het is dus belangrijk om goed op te letten wat je doet.
Hard fork airdrop
De term ‘hard fork’ heeft eigenlijk betrekking op een blockchain upgrade. Elke deelnemer van het blockchain netwerk, de miners en stakers, moet binnen een bepaalde tijd de nieuwste versie van de software gebruiken. Als een ruime meerderheid dit binnen de afgesproken tijd doet, is de upgrade succesvol voltooid.
Er zijn echter gevallen waarbij de update per ongeluk of soms zelfs opzettelijk niet door iedereen gedaan wordt. Dit kan gebeuren wanneer er onenigheid is in de community of als een deel niet op de hoogte is van de upgrade. Er zal dan een splitsing ontstaan in de blockchain. Dan zijn er dus twee afzonderlijk van elkaar operationeel: één met de oude en één met nieuwe software versie. Het gevolg is dat er twee coins ontstaan, waarvan over het algemeen de originele de grootste blijft. Dit fenomeen heet verwarrend genoeg ook een ‘hard fork’, maar wordt soms ook een ‘chain-split’ genoemd.
Twee bekende hard fork airdrops:


Ethereum Classic Ethereum Classic
Het eerste spraakmakende voorbeeld van zo’n blockchain splitsing is te vinden bij Ethereum. In 2016 is er een hack geweest in het smart contract van de DAO token. Er is toen voor 250 miljoen USD waarde in Ether buitgemaakt. De Ethereum foundation heeft na uitvoerige discussies besloten om de blockchain terug te zetten in de tijd.
Omdat Blockchain transacties per definitie onveranderbaar zijn, was een deel van de Ethereum community het niet eens met die beslissing. Een deel van de miners bleef de originele blockchain in stand houden, waardoor er een splitsing ontstond. Die afgesplitste blockchain kreeg de naam Ethereum Classic. Iedereen die op dat moment Ethereum bezat, kreeg automatisch hetzelfde aantal in Ethereum Classic. Je had ook recht op de Ethereum tokens, maar omdat die nergens verhandeld werden hadden ze eigenlijk geen waarde. Ethereum Classic is dus eigenlijk een nieuwe blockchain zonder tokens, zoals Ethereum in het begin was.
Bitcoin Cash Bitcoin Cash
In 2017 werd de Bitcoin blockchain steeds intensiever gebruikt. Het gevolg daarvan is dat de transacties minder snel bevestigd werden, als je geen hoge transactiekosten betaalde. Elk blok in de Bitcoin blockchain is rond de 1MB, waarin de transacties worden opgeslagen. Bij intensief gebruik, zoals eind 2017, is dat onvoldoende. Dit probleem kan opgelost worden door de blocks groter te maken,waardoor er meer transacties per block opgeslagen kunnen worden. Dit voorstel leidde tot enorme discussies binnen de Bitcoin community en er werd geen overeenstemming bereikt. Dit heeft er toe geleid dat een deel van de community besloot om zich te gaan afsplitsen van Bitcoin en direct de grootte van de blocks van naar 8MB op te hogen. Op 1 augustus 2017 richtte een deel van de Bitcoin miners hun rekenkracht op de Bitcoin Cash software. Zo ontstond er een hard fork en was de nieuwe blockchain een feit.
Ook hierbij gold weer dat elke Bitcoin bezitter hetzelfde aantal in Bitcoin Cash kan claimen. Anderhalf jaar later ontstond er ruzie binnen de Bitcoin Cash community en die is vervolgens weer afgesplitst. Bitcoin SV is toen ontstaan. Dit betekent dus dat je als Bitcoin bezitter binnen twee jaar tijd totaal recht hebt op twee nieuwe coins! De ‘hard fork rage’ was in deze periode echt op gang en zo zijn er nog veel meer ontstaan, zoals Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond en Bitcoin GOD.
Snapshot airdrop
Soms heb je recht op nieuwe coins met een eigen blockchain o.b.v. je saldo van een andere coin. Dit wordt dan gedaan door middel van een blockchain snapshot. Dat betekent dat het team achter de nieuwe coin een bepaald block kiest van bijvoorbeeld de Bitcoin blockchain. Het saldo bitcoins per wallet adres op dat moment wordt dan hanteert voor de airdrop distributie.
Een oud voorbeeld hiervan is Clams, dat in de zomer van 2014 is ontwikkeld. De makers hanteerden een bijzondere distributiemethode. Ze verdeelden de coins namelijk o.b.v. het aanwezige saldo van Bitcoin, Litecoin én Dogecoin. Als je op 12 mei 2014 één of meerdere van deze coins bezat en nu nog de private key of wallet hebt, kun je nog steeds een aantal Clams claimen. Het doel was om hierdoor de Clams zo groot en breed mogelijk in de crypto community te distribueren.
Vergelijkbare methoden zijn sindsdien gehanteerd, zoals bijvoorbeeld Ontology coins voor NEO houders of Bitcoin Confidential voor Smartcash houders.

4. Hoe krijg ik coins via een airdrop?

Deze kunnen deze over het algemeen verkregen worden in ruil voor het uitvoeren van een taak of door het bezitten van bepaalde coins.
Enkele voorbeelden:

 • Inschrijven voor een nieuwsbrief.
 • De coin volgen op social media.
 • Lid worden van een Telegram groep.
 • Een tweet of Facebook post delen met je volgers.
 • Mensen uitnodigen via een affiliate / referral link.
 • Content maken over de coin, zoals een blogpost of youtube video.
 • Een (mobiele) applicatie installeren.
 • Tokens kunnen ongevraagd in je wallet komen, doordat je daar al andere tokens hebt.
 • Nieuwe coins kunnen geclaimd worden m.b.v. je private key, die bij een andere coin hoort.

Voor de hard fork en snapshot variant moet je over het algemeen de private keys zelf in handen hebben om de airdrop te krijgen, maar bij omvangrijke airdrops of van bekende coins faciliteert een crypto exchange dit soms ook.
Ongevraagde airdrops zijn altijd tokens op een bepaalde blockchain. Als je daar een wallet van hebt, kun je op elk moment nieuwe tokens zien verschijnen. Je moet vaak wel al wat coins hebben om niet overgeslagen te worden. Bij Ethereum kan het minimum ingesteld worden op 0.1 Ether bijvoorbeeld. Degene die de airdrop uitvoert, probeert namelijk enkel de houders van actieve wallets te bereiken.
Vaak is er bij een hard fork of snapshot airdrops een handeling nodig m.b.t. je ‘private key’ om de nieuwe coins te kunnen claimen. Het is dus zeer belangrijk om daar voorzichtig mee om te gaan. Lees daar in het volgende hoofdstuk meer over.

LET OP: geef nooit zomaar op een website of ergens anders je ‘private key’ af t.b.v. een airdrop. De kans dat je coins gestolen worden is vrijwel 100%.

5. Wat zijn de gevaren van airdrops?

Airdrops zijn erg populair in de crypto community. Er zijn altijd mensen op zoek naar gratis coins die later (misschien) veel geld waard kunnen worden. Dit is helaas ook de reden dat er mensen zijn, die misbruik van deze groep proberen te maken.
De gevaren zijn als volgt:

#1 Identiteitsfraude

Ondanks het feit dat een airdrop geen ICO is, wordt er toch af en toe KYC/AML toegepast. Dit staat voor ‘know your customer / anti money laundering’. Dit is een proces dat door financiële instellingen wordt uitgevoerd om het witwassen van geld tegen te gaan. Er wordt dan namelijk om allerlei persoonlijke gegevens, zoals adresgegevens en een kopie van je identiteitsbewijs gevraagd.
Je moet erg oppassen als er bij een airdrop om dergelijke gegevens gevraagd wordt. Het is vaak niet goed te controleren wat er met jouw privé-gegevens gedaan wordt. Het kan zeker gebeuren dat deze informatie verkocht wordt op marktplaatsen, waar vervolgens identiteitsfraude mee gepleegd kan worden. Het kan ook gebruikt worden om jouw gegevens te gebruiken voor het KYC proces van andere exchanges of ICO’s. Dit is uiteraard zeer onwenselijk.

#2 Social Media machtigingen

Het is tegenwoordig steeds vaker mogelijk om je social media account te gebruiken om te kunnen inloggen op websites of apps. Er zijn ook allerlei diensten die je kunt koppelen aan bijvoorbeeld je Twitter account om analyses op te doen of Tweets in te plannen. Zodra je dit koppelt wordt er door de website of app toestemming gevraagd om bepaalde rechten te krijgen op je sociale media account. Dit kan variëren van het inzien van je vrienden, het lezen van je publieke posts, het plaatsen van een post of zelf het inzien van privé berichten.
N.B.
In het geval van een airdrop wordt vaak gevraagd om een bericht te delen met je volgers of in te loggen op een airdrop portal. In zulke gevallen kan toestemming gevraagd worden. Hierbij moet je enorm opletten of dat wel verplicht is en als het niet anders kan zorg er dan voor dat je goed controleert om welke rechten er gevraagd wordt. Een dummy account aanmaken is dan nog het veiligst. Meestal zijn die rechten helemaal niet nodig voor de airdrop. Het heeft dan enkel als doel om zoveel mogelijk data van jou te verzamelen en je social media account te misbruiken in een later stadium. Dat kan door het posten van malafide links zonder jouw medeweten, maar dus wel met jouw eerder gegeven toestemming.

#3 Data verzamelen

Het verzamelen van data gaat verder dan enkel de sociale media gegevens. Het is heel gebruikelijk voor airdrops om allerlei vragen te stellen, voordat je recht hebt op de coins.
Dit begint vaak met je naam, social media account en wallet adres t.b.v. de airdrop zelf. Soms gaat het veel verder en wordt gevraagd om veel meer persoonsgegevens, zoals geslacht, leeftijd, adres, hobby’s en interesses.
Het eindigt vaak met de optie om je vrienden per mail uit te nodigen, zodat je nog meer coins kunt ontvangen als zij zich ook registreren. Met die informatie kan een hele grote set gegevens van jou, je vrienden en hun vrienden opgebouwd worden.
Je zult hier niet direct zelf rondom de airdrop last van ondervinden, maar dit kan in een later stadium zeker gebeuren. Ga er maar vanuit dat die gegevens verkocht worden aan allerlei partijen, die je vervolgens per mail, telefonisch of zelfs aan je voordeur zullen benaderen.

#4 SPAM en Phishing

Als je veel meedoet met airdrops en ICO’s is het vrijwel zeker dat je ongewenste mails gaat ontvangen, oftewel spam. Deze zullen gericht zijn op jouw interesses en een deel van jouw gegevens bevatten om het legitiemer te doen lijken. Dit kan van alles zijn, zoals een nepmail van Microsoft, Apple of je bank en het zal ook vaak phishing links bevatten.
Het kan ook gewoon als doel hebben FOMO (fear of missing out) gevoel bij je op te wekken door je een ‘early bird’ bonus te geven bij een populaire ICO. Dit kan dan gewoon een scam-ICO zijn met als enige doel geld afhandig maken.

#5 Diefstal van crypto assets

Bij een creditcard wordt misbruik vaak vergoed door de uitgever en bij een bank zijn er mogelijkheden om een afschrijving te storneren. In het geval van cryptocurrency ben je eigenlijk je eigen bank. Als iemand toegang krijgt tot je ‘private key’, raak je het saldo vrijwel altijd kwijt en kun je eigenlijk nergens aankloppen om dit terug te krijgen. Ook is een overboeking, die je zelf gedaan hebt, niet meer terug te draaien. Uiteraard is aangifte na diefstal of een scam mogelijk, maar de politie kan eigenlijk niet veel doen.
Enkele voorbeelden van diefstal:
Crypto sturen om vervolgens meer terug te krijgen
Op twitter zijn er bots actief, die zich voordoen als bekende personen en beloven dat ze je X aantal coins sturen als je ze eerst zelf een klein beetje stuurt. De bots zijn zo geavanceerd dat er zelfs reacties via andere accounts onder plaatsen met bedankjes en dat het gelukt is. Trap hier nooit in!
Deze fraude gebeurt zelfs zo vaak dat bekende mensen in de cryptowereld er zelfs in hun Twitter naam en tagline voor waarschuwen, zoals de oprichter van Ethereum, Vitalik Buterin:
Vitalik Butering Twitter Bio

Bron: Twitter

Private keys op het internet
Kwaadwillenden proberen op internet van alles om je te overtuigen je ‘private key’ in te vullen via een (airdrop) formulier, privé chat, een Telegram bot, of wat ze allemaal nog meer verzinnen. Als dit doet, kun je er vanuit gaat dat je coins vrijwel direct weg zijn.
Geef in geen enkel geval je private key aan iemand anders! Niet voor een airdrop, maar ook niet bij vrienden of kennissen, support afdelingen van bedrijven, etc.
Private keys in wallet software
In het geval van een blockchain fork of snapshot zul je vrijwel altijd met de software van de nieuwe coin aan de slag moeten om deze te claimen. Dit betekent in de praktijk dat je de private key moet invoeren of inladen als het een bestand is (meestal wallet.dat).
Dit brengt voornamelijk risico’s met zich mee als er nog een saldo van de originele coins op staat. Zo zijn er bijvoorbeeld ‘hard fork’ scams geweest op Bitcoin, waarbij de Bitcoin private key naar de makers wordt gestuurd door de malafide wallet software. Hierdoor kun je dus door de airdrop claim al je Bitcoins kwijtraken. De malafide wallet software kan zelfs op zoek gaan naar andere private keys of bestanden op je computer.

6. Vijf tips om verliezen te voorkomen!

Zoals eerder gezegd, is het uitermate belangrijk om nooit je private key af te geven. In het geval van een snapshot of hardfork ligt dat dus iets moeilijker. Deze tips zijn met name voor situaties waarbij er software of browser plugins betrokken zijn.
Tips:

 1. Verplaats de originele coins altijd eerst naar een nieuwe wallet.
 2. Claim het op een geïsoleerde omgeving, zoals een oude laptop of virtuele PC.
 3. Lees goed de ervaringen van andere gebruikers op sociale media, fora en chats.
 4. Wacht tot hardware wallets en exchanges de airdrop ondersteunen.
 5. Zorg dat je computer helemaal is bijgewerkt met alle (antivirus) updates.

7. Hoe lucratief is een airdrop?

Hoeveel een airdrop precies oplevert varieert enorm. Meestal is het hooguit een paar euro en daarnaast hangt het ook erg af van het moment van verkopen. Het kan soms wel heel lucratief uitpakken. Dit zijn enkele voorbeelden o.b.v. hun all-time-high (ATH) prijs:
Ontology Ontology
1000 ONT airdrop voor het inschrijven op de nieuwsbrief.
Op de ATH was dit ruim $11.000 waard
Bitcoin Cash Bitcoin Cash
Dit was een hard fork waarmee je 1 BCH kreeg voor elke BTC, die je in bezit had.
Op de ATH was dit ruim $4355 waard.
Hydrogen Hydrogen
Een minimale airdrop van 222222 werd gegeven aan developers, die zich registreerden tijdens de roll-out periode. Op de ATH was dit ruim $3300 waard.
Polymath Polymath
Een airdrop van 250 POLY werd gedaan na registratie inclusief KYC.
Op de ATH was dit ruim 400 dollar waard.

8. Waar vind ik komende airdrops?

Er zijn verschillende websites, die airdrops bijhouden en waar ze aangekondigd worden. Als je op Google zoekt naar ‘airdrop calendar’ krijg je al direct een aantal resultaten.
Nieuwe coins worden normaliter op Bitcointalk.org aangekondigd, waar vaak ook informatie over airdrops en bounties staat in de bijbehorende threads of chatkanalen, zoals Telegram en Discords.

TIP: Word lid van de Blockspot.io Announcements Telegram om onze airdrops als eerste te vinden!

De QR-codes, die je moet scannen met je Enjin wallet, worden op veel plekken verspreid. Vaak in de Telegram van game developers, maar ook op Youtube of gewoon in de games zelf. in dit Telegram kanaal worden de QR-codes ook regelmatig gedeeld, maar ze zijn dan vrij snel op.

9. Conclusie

Airdrops kunnen erg leuk zijn om aan mee te doen. Je zit midden in de hype en komt in contact met mede-enthousiastelingen. Het kan echter wel veel tijd kosten om er aan mee te doen, zeker als je grotere taken moet uitvoeren of met software en plugins aan de gang moet.
Het blijft dan altijd de vraag of het echt de moeite waard is om daar zoveel tijd aan te besteden. Beoordeel per airdrop hoeveel enthousiasme er is, wat de totale supply wordt, of er later een ICO plaatsvindt en hoe serieus het team is. Bekijk dus ook de website en beoordeel deze op professionaliteit en volledigheid van informatie.
Een airdrop kan heel erg lucratief zijn, zoals in bovenstaande voorbeelden is te zien. De meeste airdrops zijn echter maximaal een paar euro. Laat je niet leiden door FOMO, maar blijf kritisch en alert. Er zijn veel scammers actief en er liggen veel gevaren op de loer, zoals inmiddels hopelijk wel voldoende duidelijk is gemaakt.

Recently published

geel200x200.png

Blijf op de hoogte. Abonneer voor updates.

Ontvang crypto nieuws en de laatste updates over ons platform direct in je inbox.