Crypto Woordenboek

In de crypto (cryptocurrency) wereld wordt veel gebruik gemaakt van jargon en termen. Deze verklarende woordenlijst van termen en afkortingen, die gebruikt worden in de blockchain wereld zal je helpen te begrijpen wat de betekenis is van veelgebruikte woorden zoals FOMO, FUD, HODL, REKT, ERC-20 en nog veel meer!

25ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

2

2 Factor Authentication (2FA)

2 Factor Authentication is een beveiliging met een ‘dubbele laag’. De meeste crypto exchanges maken hier gebruik van. Om te kunnen inloggen dien je niet alleen een wachtwoord in te vullen, maar bijvoorbeeld ook een code die je krijgt van bijvoorbeeld de Google authenticator.

5

51% Attack

Een ’51% attack’ verwijst naar een mogelijke aanval op een blockchain door een groep ‘miners’, die meer dan 50% van de ‘hash rate’ in handen hebben. In zo’n situatie hebben de ‘miners’ de mogelijkheid om transacties opzettelijk niet te bevestigen of twee keer uit te geven (double-spend).

A

Abstract

Een ‘abstract’ is een samenvatting van een (technisch) document. Een logische plek is het begin van een ‘whitepaper’ om deze in het kort te beschrijven.

Account

Om in te kunnen loggen op een website of computer heb je een account nodig. Dit bestaat uit een gebruikersnaam en een wahtwoord. In de cryptocurrency wereld volstaat normaliter een private key om in te loggen op de wallet.

Address

Een address is vergelijkbaar met een bankrekeningnummer. Het is een unieke verzameling van cijfers en letters. Deze identificatiecode heb je nodig om een blockchain transactie uit te kunnen voeren en is uniek voor elke eigenaar.

Addy

ADDY betekent Address.

AES256 (Asymmetric Key Algorithm)

AES staat voor Advanced Encryption Standard en 256 staat voor de sleutelgrootte (lengte) van 256-bit. AES is een versleutelingstechniek, die wordt gebruikt om gegevens te versleutelen en wordt gebruikt in de meeste moderne versleutelingsprotocollen en -technologieën. SSL is een voorbeeld van een dergelijke technologie. Het wordt ook gebruikt in algoritmen die van toepassing zijn op blockchain, zoals bijvoorbeeld Bitcoin (SHA-256).

Affiliate link

Een affiliate link is een specifieke URL die een speciale en meestal unieke identificatie bevat. Deze URL kan worden verkregen wanneer een website een ‘affiliate programma’ aanbiedt. Het delen van een affiliate link maakt het mogelijk voor de website om het verkeer dat u heeft gegenereerd vast te leggen. Dit wordt meestal gecompenseerd met geld, credits of coins.

Airdrop

Een airdrop is een manier om coins te verspreiden. Eindgebruikers kunnen deze over het algemeen gratis krijgen of in ruil voor een kleine taak, zoals het inschrijven op een nieuwsbrief, een tweet versturen of andere mensen uitnodigen via een persoonlijke affiliate link. De kansen en gevaren van een airdrop zijn uitgebreid beschreven in dit artikel: Wat is een airdrop?

Algorithm

Het ‘algorithm’ of algoritme in het Nederlands is een manier om een taak op te lossen met behulp van gegevensverwerking en door middel van berekeningen. Er zijn verschillende soorten algoritmen in gebruik door blockchains.

Alphanumeric

Alfanumeriek is iets, zoals een code of wachtwoord, dat bestaat uit zowel letters als cijfers.

Altcoin

Een altcoin is elke cryptocurrency of token die is gemaakt nadat de Bitcoin is ontwikkeld.

AMA

AMA is de afkorting voor ‘Ask Me Anything’. Dit refereert aan een set vragen, die gesteld kunnen worden aan een persoon of team. Binnen de cryptowereld is dit een veelgebruikte methode om vragen vanuit de community te beantwoorden. De antwoorden kunnen via een Youtube livestream gegeven worden, maar ook schriftelijk in een blogpost of op Reddit.

Anonymous

Anonymous is het engelse woord voor anoniem. Binnen de blockchainwereld is dit een belangrijk thema. Zo zijn Bitcoin transacties tot op zekere hoogte anoniem, maar de transacties zijn blijvend zichtbaar in de blockchain. Uiteindelijk zal het gekoppeld kunnen worden aan een persoon. Dit heeft geleid tot het ontstaan van privacy coins, zoals bijvoorbeeld Monero en PivX. Anonymous kan ook betrekking hebben tot een internationale groep van activisten en ‘hacktivisten’, die in de afgelopen jaren verschillende (DDOS) aanvallen hebben gepleegd op websites van instanties en overheden.

Anti-Money Laundering [AML]

AML is de afkorting voor ‘anti-money laundering’. AML staat voor het beleid en de wet- en regelgeving omtrent het witwassen van geld. Hiermee wordt voorkomen dat illegaal verkregen fondsen worden omgezet naar een legale variant. Binnen de cryptowereld is het niet meer ongebruikelijk dat er AML technieken gebruikt worden door exchanges en wallets. Deze term wordt vaak gebruikt geschreven als AML/KYC, waarbij KYC staat voor ‘Know your customer’.

Ape (aping)

In de cryptocurrency scene verwijst ‘aping’ of ‘ape’ naar het innemen van een positie in een coin. Het is een slang term die veel gebruikt wordt in chats en op Twitter. Bijvoorbeeld ‘What coin are you aping into?’ zou betekenen ‘Welke coin ben je aan het kopen?

API

API is de afkorting voor Application Programming Interface. Dit verwijst naar een interface van applicaties of websites om eenvoudig gegevens op te halen of opdrachten c.q. data terug te sturen. Dit is een veel gebruikt systeem binnen en buiten de crypto-markt. Bijvoorbeeld Youtube en Telegram hebben zeer bruikbare API’s, maar in de crypto markt heeft elke crypto exchange een API voor het verkrijgen van o.a. prijsgegevens en maakt zelfs trading d.m.v. een extern programma zoals Coinigy mogelijk. Block explorers, zoals bijvoorbeeld Etherscan.io , hebben ook API’s om transactie-, wallet- en ‘coin supply’ gegevens op te halen.

APY

APY is kort voor ‘annual percentage yield’, wat het totale rendement is dat wordt verdiend op rentedragende activa of een spaarrekening. Bij de projectie van het APY-percentage zal ook rekening worden gehouden met de opgelopen rente gedurende het jaar. Met een APY van 5% zal een inleg van $100 na precies één jaar $105 zijn.

Arbitrage

Arbitrage kan plaatsvinden op het moment dat er een verschil van prijs van een coin zit tussen exchange A en exchange B. Een handelaar die hier op inspeelt wordt ook wel een arbitrage handelaar genoemd.

Ashdraked

Ashdraked betekent dat iemand al zijn geld is verloren aan een bepaalde positie.

ASIC (Application Specific Integrated Circuits) Miner

ASIC is de afkorting van ‘application-specific integrated circuit’. Dit zijn microchips of processoren, die ontwikkeld zijn om een hele specifieke taak goed te kunnen uitvoeren. De Bitcoin ASIC is een hele populaire, die het mogelijk maakt om zeer efficient Bitcoins te minen, waardoor het minen ervan op een normale computer niet meer mogelijk werd. Er worden ook ASIC’s ontwikkeld voor andere coins, maar die kunnen onbruikbaar gemaakt worden na een protocol upgrade, die de blockchain ‘ASIC-resistant’ (bestendig) wordt.

Asymmetric Key Algorithm

AKA staat voor Asymmetric Key Algorithm. Dit is een cryptografisch systeem dat gebruikt maakt van een ‘pair of keys’, de zogeheten ‘public key’ (publiek) en de ‘private key’ (privé) . De publieke sleutel is benodigd voor beide partijen om een transactie uit te kunnen voeren. De privé sleutel is alleen bekend bij de eigenaar en fungeert als authenticatiemethode voor het verkrijgen van toegang tot de coins op het publieke adres.

ATH

ATH is de afkorting van ‘All-Time High’ en betekent de hoogste prijs die er ooit voor een bepaalde coin is betaald. ATH wordt echter ook vaak gebruikt om aan de geven dat iemands totale portfolio het hoogste waarde ooit heeft bereikt.

ATL

ATL staat voor ‘all-time-low’ en is het tegenovergestelde van ATH, oftewel ‘all-time-high’. ATL wordt gebruikt om aan te geven dat de koers van een coin of de gehele wallet van een persoon op het laagste niveau ooit staat qua waarde.

Atomic Swap

Een technology die een gebruiker in staat stelt om twee verschillende coins direct voor elkaar om te wisselen zonder een derde partij of tussenpersoon.

Audit

Een audit is een officieel onderzoek van de boekhouding van een organisatie. De administratie van de organisatie wordt onderzocht en gecontroleerd of het een eerlijke en accurate weergave is van de gedane transacties. Dit wordt normaliter uitgevoerd door een onafhankelijke instantie. Als het door medewerkers zelf gedaan wordt is er sprake van een interne audit.

B

Bag Holder

Een bag holder is iemand een positie in een bepaalde coin heeft, die niet veel meer waard is. Vaak gaat dit gepaard met de hoop dat deze positie toch nog een keer wat waard wordt.

Bear / Bearish

Een ‘bearish’ markt betekent dat de complete (crypto) markt zich in een neerwaartse spiraal bevindt. Het tegenovergestelde van ‘bearish’ wordt ‘bullish’ genoemd.

Bear flag

Een ‘bear flag’ is een indicatie op de prijsgrafiek dat de markt waarschijnlijk een neerwaartse trend gaat inzetten. Dit is het tegenovergestelde van een ‘bull flag’.

Bear market

Een bear market is de toestand van de financiële markt waarin de prijzen van effecten dalen of naar verwachting zullen dalen. Zoals in traditionele financiële markten kan dit concept ook worden toegepast op de cryptomarkt. Prijzen stijgen en dalen elke dag, maar de term berenmarkt wordt alleen gebruikt voor langere periodes van dalende prijzen. Dit kan maanden of zelfs jaren duren. Het tegenovergestelde wordt een bull market genoemd.

Bear Trap

Een ‘bear trap’ is het tegenovergestelde van een ‘bull trap’. Hier is sprake van wanneer er valse signalen op de prijsgrafiek zijn dat er een downtrend aankomt. Dit kan voor traders een trigger zijn om een short positie in te namen. Echter zal de prijs weer gaan stijgen en zodoende zijn de handelaren in de val gelokt en verliezen ze geld met hun short posities.

Bearwhale

Een ‘bear whale’ is iemand met zeer grote positie in een coin, maar een ‘bearish’ visie heeft. De bear whale zal iedere kans pakken om plukjes van zijn positie te verkopen en dat voorkomt dat de prijs flink kan stijgen.

BECH32

Bech32 is een Bitcoin ‘Segwit’ adresformaat. Deze adressen beginnen altijd met ‘bc1’ en zodoende zijn bech32-adressen ook wel bekend geworden als bc1-adresssen. Het formaat is nog niet erg breed geïmplementeerd in wallets, waardoor het afgeraden wordt om het te gebruiken tot die situatie verandert.

Billion

Een ‘billion’ in het Engels is in het nederlands een miljard en in getallen 1.000.000.000. Omdat dit zo’n groot getal is, kun je ook zeggen dat het duizend miljoen is. Dat is voor de meeste mensen een begrijpelijker getal. Alle coins in de top 10 hebben een marktkapitalisatie van meer dan miljard.

BIP (Bitcoin Improvement Proposal)

BIP is de afkorting van ‘Bitcoin Improvement Proposal’. Dit is een gestandaardiseerde manier om functies en overige zaken, zoals bijvoorbeeld design issues, te introduceren. Vanwege het decentrale karakter van Bitcoin en dus het ontbreken van een formele structuur wordt dit systeem gehanteerd om Bitcoin goed onderbouwd en met consensus te verbeteren.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin is de allereerste, bekendste en op dit moment de meest waardevolle digitale coin. Lees meer in dit artikel met uitleg over bitcoin.

Bitcoin (unit of currency)

De bitcoin is de allereerste cryptocurrency uitgevonden in 2008 door een anonieme developer onder naam Satoshi Nakamoto. Het kan tot 8 cijfers achter de komma opgedeeld worden. De kleinste heet een satoshi (0.00000001 BTC).

Bitcoin ATM

Een ‘Bitcoin ATM’ is een fysieke geldautomaat waar je fiat geld om kunt wisselen voor cryptocurrencies en andersom. In dit soort automaten kun je uiteraard bitcoin krijgen, maar vaak is Ethereum of andere coins ook te verkrijgen.

Bitcoin Cash (BCH)

Het resultaat van een zogenoemde ‘Hard Fork’ van Bitcoin. Bitcoin Cash (BCH) maakt het mogelijk om meer transacties per seconde genereren dan Bitcoin. In november 2018 heeft Bitcoin Cash zelf ook een ‘Hard Fork’ gehad, waaruit Bitcoin Cash SV en Bitcoin Cash ABC ontstonden.

Bitcoin Pizza

De allereerst bekende Bitcoin aankoop ooit. Toentertijd werd deze pizza voor 10.000 bitcoins aangekocht, wat hedendaags een fortuin waard zou zijn.

Bitconnect

Bitconnect (BCC) is een cryptocurrency met de ticker BCC. Het was in 2017 een zeer populaire altcoin, omdat het een dagelijks rendement van 1% beloofde. Dit konden ze naar eigen zeggen waarmaken door een zeer succesvolle trading bot. Het hanteerde een ‘multilevel marketing’ methode om nieuwe kopers aan te trekken. Het bedrijf achter deze coin werd verdacht van Ponzi-fraude en werd onderzocht door de Amerikaanse regelgevers aangepakt. Uiteindelijk kon het bedrijf geen bewijs leveren en sloot zijn deuren in januari 2018. De prijs van de coin kelderde enorm daarna en het is nu niet meer verhandelbaar.

Bitgrail

‘Bitgrail’ is een Italiaanse cryptocurrency exchange. In februari 2018 hebben hackers Nano coins (voorheen bekend als RaiBlocks) gestolen met een waarde van meer dan 170 miljoen dollar.

Bitpay

Bitpay (Bitpay.com) is een Amerikaanse bitcoin betaalprovider. Het stelt (online) winkels in staat om Bitcoin en Bitcoin Cash te accepteren als betaalmiddel zonder het risico de risico’s van prijsfluctuaties. Dit wordt gerealiseerd door de betalingen direct en geautomatiseerd om te zetten naar fiatgeld.

Bittube

BitTube is een videoplatform zonder advertenties waarop makers geld kunnen verdienen met hun content. Het kan gezien worden als een alternatief voor Youtube. Soms worden video’s op Youtube gedemonetiseerd door het platform, waardoor sommigen overstappen of de video opnieuw publiceren op BiTube.

Block

Een blok is een bestand waarin blockchain data zoals transacties, wordt opgeslagen. Elk blok is gebaseerd op het vorige blok, waardoor het een keten wordt. Daarom heet het ‘Blockchain’. De meeste blockchains hebben een vooraf bepaalde maximale bestandsgrootte per block. Het eerste blok in een blokketen heet het ‘genesis block’.

Block Explorer

Een ‘block explorer’ is een online dienst om blockchian transacties te verkennen. Het is meestal een website waar u alle nieuwe blokken kunt zien die worden aangemaakt. U kunt ook zoeken naar transacties en ‘wallet’ adressen. De bekendste block explorers zijn Blockchain.info voor Bitcoin en Etherscan.io voor Ethereum.

Block Height

Dit is het aantal blokken dat de afstand vormt tussen het huidige blok en het eerste blok dat ooit in een blokketen is ontstaan, het zogenaamde ‘genesis block’.

Block Reward

De ‘block reward’ is de betaling, die wordt aangeboden aan de ‘node’ die de blockchain beveiligt. In het geval van Bitcoin, dat een Proof-of-Work consensus algoritme heeft, zijn dit de ‘miners’. De betaling gebeurt in de vorm van de cryptocurrency van die blockchain. Het aantal is een vooraf bepaalde beloning per block, maar vaak wordt dat aangevuld met de transactiekosten die zijn betaald voor de transacties die het block bevat. Voor Bitcoin worden de block rewards om de vier jaar gehalveerd. Dit wordt de ‘halvering’ genoemd.

Block Size

De ‘block size’ staat voor de grootte van elk ‘block’ in een blockchain. In een blockchain block worden o.a. transacties opgeslagen. Bij Bitcoin is dit gelimiteerd tot 1MB per block. Er kunnen meer transacties worden opgeslagen als er grotere ‘blocks’ zijn, wat bij veel altcoins het geval. Er kleven ook nadelen aan grote blocks, zoals de vereise opslagruimte. Daarnaast kan minder aantrekkelijk worden voor miners als de transactievergoedingen te laag worden als gevolg van de grotere blocks.

Blockchain

De blockchain is een techniek, die het mogelijk maakt om gegevens veilig gedecentraliseerd op te slaan. Deze gegevens kunnen geld zijn, maar ook andere gegevens. Lees ook deze uitgebreide uitleg over blockchain.

Bollinger Band

Bollinger bands’ is gereedschap voor crypto- of beurshandelaren. De bollinger band bestaat uit drie lijnen die, meestal gebasseerd zijn op een ‘simple moving average’. De middelste lijn is een ‘simple moving average’ en de buitenste lijnen zijn een vermenigvuldiging van de middelste ‘simple moving average’. Een uitgebreide uitleg is te lezen in dit artikel over ‘Technische Analyse’.

Bot

Een ‘bot’ is een autonoom programma op een netwerk, zoals Internet, dat interactie kan hebben met systemen of gebruikers. Dit wordt vaak ontworpen om bepaalde handmatige taken te automatiseren. Bots komen veel voor in Telegram chatgroepen om spam tegen te gaan.

Bounty program

Bounties zijn eenvoudige taken of opdrachten, die door van het team achter een coin zijn opgesteld. Dit kan heel eenvoudig zijn, zoals het lid worden van een Telegramkanaal of door te (re)tweeten. Het kan ook wat moeilijker zijn, zoals bijvoorbeeld een vertaalopdracht. De deelnemers ontvangen beloningen in de vorm van coins in ruil voor het uitvoeren van deze bounties.

Brute Force Attack (BFA)

Een ‘brute force attack’ is een aanval uitgevoerd door een hacker op een wachtwoord of PIN. Een geautomatiseerd script probeert zoveel mogelijk verschillende combinaties zo snel mogelijk uit te voeren tot het wachtwoord of PIN geraden is.

BTD/BTFD (Buy the f****** dip)

BTF of BTFD staat voor ‘Koop de f****** dip’. Dit is een manier om uit te drukken dat je een ‘coin’ moet kopen als de prijs hard gezakt is. Dit wordt meestal gebruikt in chatgroepen zoals Telegram. Lees meer over dips in deze blogpost: Wat is een dip“.

Bull flag

Een ‘bull flag’ is een indicatie op de prijsgrafiek dat de markt waarschijnlijk een opwaartse trend gaat inzetten. Dit is het tegenovergestelde van een ‘bear flag’.

Bull market

Een ‘bull market’ is de staat van een financiële markt waarbij de koersen van effecten stijgen of naar verwachting zullen stijgen. Dit concept kan nu ook worden toegepast op de cryptomarkt. Prijzen stijgen en dalen elke dag, maar de term bull market wordt alleen gebruikt voor langere periodes van stijgende prijzen. Dit maanden of zelfs jaren duren. Het tegenovergestelde wordt een ‘bear market’ genoemd.

Bull Trap

Een ‘bull trap’ is een vals signaal (tijdens een ‘bear markt’) dat de prijs weer omhoog zal gaan. Na een korte stijging daalt de prijs echter weer hard.

Bullish

Een bullish markt betekent dat de complete (crypto) markt zich in een opwaartse trend bevindt. Het tegenovergestelde van bullish is bearish.

C

Candlestick Chart

Een ‘candlestick chart’ is een manier om de koers van een verhandelbaar effect weer te geven. Eén candlestick staat voor een bepaalde periode (een dag, een uur, een kwartier, etc.). De ‘body’ van de candlestick geeft de openings- en sluitprijs weer. De pieken geven de hoogste en laagste prijs in de tijdsspanne weer.

CB

CB is een afkorting van Coinbase, een zeer populaire beurs die gevestigd is in de Verenigde Staten van Amerika.

CBDC

CBDC staat voor ‘Central bank digital currency’ en is de volledig digitale vorm van fiat money. In tegenstelling tot bij Bitcoin zou dit type valuta gecreëerd worden door een centrale autoriteit zoals een centrale bank of een monetaire autoriteit. Het zal wel of geen gedistribueerd grootboek hebben. Elke centrale bank in de wereld kan zijn eigen implementatievorm hebben. Op dit moment is het nog in de testfase of gewoon een concept op papier.

Centralized

Gecentraliseerd betekent dat één bepaalde organisatie zeggenschap heeft. Overheden en bedrijven zijn bijvoorbeeld gecentraliseerd. Het tegenovergestelde van gecentraliseerd is gedecentraliseerd, zoals het internet en de blockchain.

Chain Split

Een chain split is een ander woord voor ‘fork’. Zie hard fork voor meer info.

Circulating Supply

Het totaal aantal vrij verhandelbare coins van een cryptocurrency of token.

Cloud Mining

Cloud mining’ is net als normaal ‘minen’, maar dan met een externe rekenkracht. Deze wordt meestal gehuurd van bedrijven die gevestigd zijn in gebieden met lage elektriciteitskosten. Deze bedrijven bieden mining contracten aan voor een bepaalde of onbepaalde periode. Tijdens deze periode worden de beloningen gestort op uw account of wallet. Het bedrag en de frequentie is gebaseerd op de gekochte ‘hashrate’ en de moeilijkheidsgraad.

CMC

CMC is de afkorting van Coinmarketcap. Dit is een van de eerste websites die cryptocurencies en exchanges op een rijtje zet.

Coin

Een Coin is de overkoepelende term voor cryptocurrencies en tokens.

Coinbase

Coinbase is een cryptocurrency broker. Je kunt hier Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum en meer direct kopen met fiat valuta. Het is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika en heeft wereldwijd meer dan twintig miljoen gebruikers.

Cold Storage

Cold storage verwijst naar het opslaan van cryptocurrency op een plaats waar de ‘private key’ niet toegankelijk is via het Internet. Dit kan op een hardware wallet, paper wallet of software wallet in een offline omgeving.

Cold Wallet

Een cold wallet is een wallet voor het opslaan van cryptocurrency waarbij de ‘private key’ niet wordt blootgesteld aan het Internet.

Collateral

Collateral’ verwijst naar een asset dat kan worden gebruikt als onderpand voor een lening, maar alleen als de kredietverstrekker het accepteert. DeFi groeit snel in de cryptowereld en ‘collateral backed loans’ komen steeds vaker voor en met een toenemend aantal cryptocurrencies of tokens, die als onderpand kunnen worden gebruikt. In crypto wordt het niet alleen gebruikt om te lenen, maar kan het soms ook gebruikt worden bij het runnen van (master)nodes. Chainlink is een goed voorbeeld van deze implementatie, waarbij de node ‘oracle’-diensten levert. Meestal krijgt de node alleen opdrachten als er voldoende onderpand in de vorm van tokens aanwezig is. Dit onderpand wordt gebruikt om de klant te compenseren als er iets mis gaat met de node, zoals het verstrekken van inaccurate data.

Commit

Bij softwareontwikkeling is het gebruikelijk om versiebeheer te gebruiken, zoals het open-source Git, om alle ontwikkelingsveranderingen bij te houden. Het commit commando verwijst naar het commando dat gebruikt wordt om de wijzigingen in het archief op te slaan. Dit genereert één of meer commits (revisie) met alle wijzigingen in een bestand of een set van bestanden. Elke commit heeft een unieke identificatie (hash). Het aantal commits kan een inzicht geven in de ontwikkelingssnelheid. Het is alleen niet 100% betrouwbaar, omdat verwijderingen en toevoegingen in de code ook commits zijn. Zodoende kan het aantal commits kan worden gemanipuleerd. We volgen de commits van elke coin met een publieke Github repository, zoals bijvoorbeeld de commit statistieken van bitcoin.

Confirmation

Een nieuwe transactie op een blockchain moet eerst een bevestiging (confirmation) krijgen voordat deze definitief verwerkt is. Dit wordt gedaan door één van de consensus mechanismen, zoals bijvoorbeeld proof-of-work en proof-of-stake. Hoe meer bevestigingen, hoe groter de kans dat de transactie geldig is en een dubbele uitgave (double spend) niet meer mogelijk is.

Consensus

De consensus in de wereld van de blockchain kan worden gedefinieerd als een overeenkomst met een meerderheid, die vaak is vastgesteld op een minimum van 51%. Wanneer 51% van de entiteiten of personen op het (blockchain)netwerk instemmen met een verandering, zoals een transactie of wijziging van het systeem, is de consensus bereikt. Consensus is een zeer belangrijk onderdeel in de cryptocurrency wereld, omdat de geldigheid van transacties op een blockchain moet worden geverifieerd en omdat er een methode moet zijn om gedecentraliseerde systemen te beheren. Consensus is bijvoorbeeld ook nodig om een hard-fork uit te voeren.

Contract address

Een ‘contract address’ is het adres dat wordt gebruikt door het smart contract op een DApp platform. Voor Ethereum is elk token gebaseerd op de ERC-20 standaard en heeft een contract address.

Correction

Een correctie is een koers beweging (omhoog of omlaag), nadat de koers is gestegen of gedaald. Dit komt omdat handelaren hun winsten willen verzilveren. Dit komt zowel bij long als short posities voor.

Crypto

Crypto is de verzamelnaam voor cryptocurrency, de crypto markt en de blockchain industrie.

Cryptocurrency

Een cryptocurrency, ook wel ‘crypto’ genoemd, is een soort valuta die via een blockchain wordt overgedragen. Het maakt gebruik van sterke cryptografie om de transacties, die meestal waarde hebben, te beveiligen. Hoewel traditionele valuta (fiat) onderhevig zijn aan vervalsing, is dit niet mogelijk in een cryptocurrency. Bitcoin is nog steeds de meest waardevolle cryptocurrency.

CT

CT is de afkorting van ‘Crypto Twitter’, wat verwijst naar de wereldwijde groep crypto enthousiastelingen, die actief is op Twitter over alles wat met blockchain te maken heeft. Het kan gebruikt worden in een zin als ‘Ik mis de negativiteit van CT’, wat betekent dat niet veel mensen zo negatief meer zijn als tijdens een zware ‘bear market’.

Cypherpunk

Iemand die pleit voor een breed gebruik van cryptografie en technologie om de privacy te bevorderen met sociale en politieke veranderingen als doel, wordt een ‘Cypherpunk’ genoemd. Deze mensen vormen een actieve community die al sinds de jaren 80 bestaat. Het is mogelijk dat Bitcoin is ontwikkeld door ‘Cypherpunks’.

CZ

CZ verwijst naar Changpeng Zhao (赵长鹏 in het Chinees). Hij is de oprichter van de cryptocurrency exchange Binance, die sinds de overname in 2020 nu ook eigenaar is van Coinmarketcap. Aangezien Binance een populaire exchange is, wordt de afkorting CZ vaak gebruikt als verwijzing naar deze exchange. Bijvoorbeeld: ‘CZ moet deze coin zo snel mogelijk toevoegen!

D

DAO – Decentralized Autonomous Organizations

DAO is een afkorting van ‘Decentralised Autonomous Organization’. Dit is in principe een organisatie die automatisch op zichzelf draait zonder enige menselijke tussenkomst. Het werk wordt automatisch uitgevoerd door middel van ‘Smart Contracts’.

DApp (Decentralized Application)

DApp is een afkorting voor ‘Decentrale applicatie’, die voor zijn functionaliteit deels afhankelijk is van een blockchain. Ze zijn anders dan ‘Smart Contracts’, omdat er interactie mee mogelijk is. Het hoeft ook geen financiële functie te hebben. Dapps kunnen worden gemaakt met behulp van gebruikelijke programmeertalen zoals Javascript, PHP of C#. Op het moment van schrijven gebruiken de meeste Dapps de Ethereum-blockchain.

Dark Web

Als gesproken wordt over het Dark Web, wordt doorverwezen naar een deel van het Internet dat zonder speciale software en/of toestemming voor toegang niet gemakkelijk toegankelijk is. De inhoud wordt meestal niet geïndexeerd door de Google-zoekmachine en kan beveiligd zijn met een wachtwoord. De informatie en inhoud kan geheimzinnig of zelfs illegaal zijn.

Day trading

Daghandel (day trading) is een strategie waarbij effectenposities (aandelen, cryptocurrencies, opties, warrants, obligaties, enz.) minder dan een dag door de handelaar worden aangehouden. Een positie kan dus worden ingenomen en slechts enkele uren later worden gesloten. Om te bepalen wanneer een positie moet worden geopend en gesloten, maken handelaren vaak gebruik van technische analyse.

DCA (Dollar-cost averaging)

DCA is de afkorting van ‘Dollar-Cost averaging’. Dit is een investeringstechniek, waarbij een vast bedrag in dollars gebruikt wordt om een investering te doen. Niet het gehele bedrag wordt in één keer ingelegd, maar volgens een vast schema, ongeacht wat de prijs is. Met deze methode kun je nooit volledig op de top in stappen, maar ook niet op de bodem. In de cryptowereld wordt de term ook gebruikt om aan te geven dat iemand laag bijkoopt na een enorme prijsdaling van een coin.

Dead Cat Bounce

Een ‘Dead Cat Bounce’ is een term die gebruikt wordt in de financiële wereld en nu ook in de crypto handel. Het verwijst naar een kort prijsherstel voor een grote crash.

DeFi

DeFi is de afkorting van ‘Decentralized Finance’. Het kan worden gedefinieerd als een nieuw financieel ecosysteem dat bestaat uit verschillende financiële instrumenten, apps en diensten die gebruik maken van blockchain-technologie. Het is een overkoepelende term voor al deze projecten samen en groeit dagelijks. Voorbeelden van DeFi-functionaliteit zijn bankdiensten in de vorm van stablecoins, decentrale beurzen, derivaten, voorspellingsmarkten of uitleen- en leensystemen. Dit laatste kan zowel peer-to-peer als in de vorm van een pool zijn. Het is een combinatie van het repliceren van producten en diensten in de traditionele financiële sector en innovatieve nieuwe producten en diensten die alleen mogelijk zijn met blockchain technologie.

Degen (degenerate)

Degen is een afkorting voor ‘degenerate’ en verwijst naar mensen die crypto activa, meestal shitcoins, verhandelen zonder er goed onderzoek naar te doen. Dit soort traders gaan gewoon in een trade op basis van signalen en simpelweg FOMO als de koers hard omhoog gaat. Ze zullen het gewoon kopen omdat het lijkt op een mooie coin om te verhandelen en hopen er snel winst mee te maken. Degen trades worden vaak gevoed door groeps-chats op apps zoals bijvoorbeeldTelegram.

DEVCON

DEVCON staat voor ‘Developers Conference’. Dit is een bijeenkomst van software ontwikkelaars, wat meestal georganiseerd is door een bedrijf. De laatste ontwikkelingen worden hier behandeld. Bij Apple heet het de WWDC (the Apple Worldwide Developers Conference). In de blockchain wereld is het jaarlijkse Ethereum Devcon event het bekendst.

DEX

DEX is de afkorting voor ‘Decentralized Exchange’. Dit is een beurs waar mensen cryptocurrencies en tokens kunnen verhandelen zonder een ‘middleman’. Het wordt meestal gerund door code in een ‘smart contract’. De transacties worden over het algemeen naar de blokketen geschreven, waardoor een DEX standaard langzamer is dan een gecentraliseerde beurs, die gebruik maakt van snelle databases. Het grote voordeel van een DEX is dat niemand, behalve uzelf, de ‘private key’ van de coins bezit. Ook al heeft een DEX geen middleman met betrekking tot de transacties, wordt de exchange en de website wel centraal beheerd. Daarom is het eigenlijk niet 100% gedecentraliseerd. Het niveau van decentralisatie verschilt per DEX. Gebruikt de filters in deze lijst met exchanges om elke DEX te vinden.

Digital Identity

Digitale identiteit verwijst naar informatie die door computers wordt gebruikt om een echte entiteit in de wereld weer te geven, zoals een persoon of een organisatie. Het kan ook een toepassing of apparaat zijn. Het kan worden gezien als een set van attributen met betrekking tot de entiteit. Deze digitale identiteit wordt gebruikt voor authenticatie en verificatie om toegang te krijgen tot systemen op een netwerk, zoals het Internet. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande in de blockchain wereld, waar een digitale identiteit een cruciale rol speelt.

Dildo

Een dildo, in crypto termen, verwijst naar een grote stijging in de koers van een coin. Op het moment dat een plotselinge stijging in de koers plaatsvind, schiet er een ‘candlestick’ in een ‘candlestick chart’ omhoog. Dit fenomeen lijkt volgens sommigen op een dildo.

Dip

Een ‘Dip’ is een snelle afname van de waarde van bijvoorveeld een cryptocurrency of een gehele markt. Het is minder sterk dan een ‘crash’ en kan ook snel weer opveren naar het oude prijsniveau. Lees ook deze uitgebreide uitleg over een ‘dip’.

Discord

Discord is een messaging-app dat zowel op mobiel als op de desktop kan worden gebruikt. Naast Telegram is Discord ook een zeer populaire messaging app in de crypto-community. Discord stelt de beheerder in staat om verschillende ruimtes te creëren, wat handig is om de discussieonderwerpen te verdelen. Voorbeelden hiervan zijn: algemeen, marketing, support, ontwikkeling/tech talk en aankondigingen. Coins gebruiken vaak zowel een Telegram als Discord voor de community om elkaar te ontmoeten.

Dividends

Dividenden zijn geldbedragen die periodiek worden uitgekeerd om mensen te belonen voor het aanhouden van een bepaalde belegging, zoals een aandeel, gedurende een bepaalde periode. In cryptocurrency, worden beloningen vaak betaald op blockchains met een DPoS of PoS concensus algoritme, wat gezien kan worden gezien als dividend, maar dat is wettelijk nog niet zo vastgelegd. Voor security tokens, die inkomsten van het platform delen, is de kans groter dat dit wordt gezien als echt dividend.

DYOR

DYOR is een term, die je vaak ziet in disclaimers en in chat-groepen m.b.t. de cryptocurrency markt. Het staat voor ‘Do your own research’. Het is een snelle manier van zeggen dat er geen financieel advies wordt gegeven en je zelf onderzoek moet doen voordat je een investering doet.

E

EEA

De EEA (Enterprise Ethereum Alliance) is een samenwerkingsverband als onderdeel van de Ethereum Foundation. Het verbindt Fortune 500 ondernemingen, starters, academici en technologie leveranciers met experts op het gebied van Ethereum.

EIP

EIP is een afkorting van ‘Ethereum Improvement Proposal’. Dit is vergelijkbaar met de ‘BIP‘, betrekking heeft op Bitcoin.EIP’s beschrijven standaarden voor het Ethereum-platform. Dit omvat contractstandaarden, protocolspecificaties en client-API’s. Een EIP kan door elk lid van de Ethereum-community worden voorgesteld en wordt vervolgens binnen de community besproken.

Emission Rate

De term ‘Emission’ staat voor emissie. In relatie tot blockchain wordt er vaak gesproken over de ‘Emission Rate’. Dit is de snelheid waarop nieuwe coins worden vrijgegeven en dus de ‘circulating supply’ ophoogt. Deze snelheid is vooraf bekend door de opzet van de blockchain en kan weergegeven worden in een grafiek, de ‘Emission Curve’.

ERC-20

ERC20 coins zijn allemaal tokens op de Ethereum blockchain. Deze coins worden ook door de meeste Ethereum wallets ondersteund.

ETF

ETF is een afkorting voor ‘Exchange-Traded-Fund’, oftewel een beursgenoteerd fonds. Dit is een verhandelbaar product (effect), dat een onderliggende waarde volgt. Voorbeelden hiervan zijn aandelenindex, een mandje van bepaalde effecten, obligaties en grondstoffen. Er zijn verschillende aanvragen voor een Bitcoin ETF, maar daarvan is er in Amerika nog geen enkele goedgekeurd door de ‘SEC’ in de Verenigde Staten van Amerika.

Ether (ETH)

Ether is de native cryptocurrency van de Ethereum blockchain. Volgens hun website is het een noodzakelijk element (een brandstof) voor het gebruik van het gedistribueerde applicatieplatform. Het is een vorm van betaling door de gebruikers van het platform aan de machines, die de gevraagde operaties uitvoeren. De transactiekosten voor het gebruik van het platform worden betaald in Ether en gemeten in op basis van de de ‘gas limit’en ‘gas price’.

Ethereum

Ethereum (ETH) bestaat uit één blockchain, waarin zowel de eigen transacties (Ether) als die van talrijke andere coins (tokens) worden geregistreerd. Kenmerkend voor Ethereum is het zogenaamde “smart contract”. De programmeertaal van Ethereum is zo geschreven dat programmeurs hun eigen programma’s kunnen schrijven op basis van de Ethereum blockchain. Lees meer over Ethereum in dit artikel: “Wat is Ethereum?”

Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is een cryptocurrency, die is ontstaan door een Hard Fork van de Ethereum blockchain. Na een grote hack waarbij meer dan 200 miljoen USD aan Ether werd gestolen, besloot de Ethereum Foundation om de blockchain terug te draaien. Een deel van de gemeenschap was het daar niet mee eens en bleef de oorspronkelijke chain minen, die toen de naam Ethereum Classic kreeg.

Exchange

Een exchange is een plaats waar je verschillende soorten cryptocurrencies en tokens kunt kopen en verkopen. Deze coins kun je vervolgens terugstorten naar de een wallet, die de coin ondersteund. Soms is het ook mogelijk om het om te zetten naar dollars. Dit is een overzicht met alle exchanges.

F

FA

FA is de afkorting van ‘Fundamentele analyse’. Het is een methode om een investering, zoals een cryptocurrency, te evalueren door te kijken naar intrinsieke waarde ervan. Hierbij worden ook gerelateerde economische en financiële factoren onderzocht.

Falling Knife

Een vallend mes (falling knife) is een term die verwijst naar een verhandelbaar actief dat hard in prijs daalt. “Vang nooit een vallend mes” is een bekend gezegde dat waarschuwt om niet te beleggen in een effect dat momenteel hard aan het dalen is. Het idee hierachter is dat een koers eerst enig herstel moet vertonen (aka uitbodemen) voordat het verstandig is er weer een positie in te nemen.

Fanboy

Een fanboy of soms opzettelijk verkeerd gespeld als ‘fanboi’ is een term om een obsessieve (mannelijke) fan van iets, zoals bijvoorbeeld cryptocurrency, te beschrijven. In de cryptowereld hebben de meeste coins chatgroepen op Telegram of Discord, waar deze term vaak wordt gebruikt.

Fiat

Fiat geld zijn alle door overheden uitgegeven valuta. Voorbeelden hiervan zijn de Euro (EUR), Amerikaanse dollar (USD) en de Chinese Yuan (CNY).

Fiat Currency

Fiat valuta of ook wel fiat genoemd is geld uitgegeven door een overheid of organisaties die het mogen uitgeven, zoals banken bijvoorbeeld. Het heeft geen intrinsieke waarde en is ook al decennia niet meer inwisselbaar voor goud. Het blijft in plaats daarvan waarde gebaseerd op het vertrouwen van de mensen. Zodra het vertrouwen verdwijnt, zal het in waarde dalen en kan het uiteindelijk hyperinflatie veroorzaken.

Flippening

De Flippening is een term die gebruikt wordt om het moment te beschrijven dat een coins waardevoller is dan Bitcoin. Ethereum is al het grootste deel van de tijd de op één na meest waardevolle coin, maar tot nu toe is de marktkapitalisatie altijd lager geweest dan die van Bitcoin.

Floor price

De floor price, of prijsvloer, is een term die afkomstig is uit de NFT-hoek in de cryptowereld. Over het algemeen maken individuele NFT’s deel uit van een grotere reeks, en is deze bijvoorbeeld 1 op 1000. Deze reeks wordt in zijn geheel gepubliceerd op marktplaatsen zoals OpenSea. Deze gebruikers kunnen filteren op eigenschappen en onderling vergelijken. Interessant daar is de bodemprijs, wat in deze situatie betekent de goedkoopste NFT die in die reeks wordt aangeboden. Dit geeft u als koper of verkoper een indicatie van wat andere NFT’s waard zijn. Immers, als uw NFT veel meer bijzondere kenmerken heeft dan de goedkoopste, kunt u een hogere prijs vragen. Zodra de goedkoopste NFT is gekocht, is de volgende vraagprijs de nieuwe “bodemprijs”. Deze wordt doorgaans in real-time bijgewerkt omdat het om blockchaintransacties gaat. Als u een NFT in zo’n bereik heeft, kunt u de bodemprijs ook verlagen door het te koop aan te bieden tegen een lagere prijs.

FOMO

FOMO is de afkorting voor en wordt gebruikt voor mensen die bang zijn dat de boot missen en daarom een positie in een coin innemen.

Freecoiner

Een persoon, die wel cryptocurrency bezit, maar deze niet zelf heeft gekocht. De coins zijn dus gratis verkregen als cadeau, airdrop of via affiliate programma’s. Deze term is voor het eerst gebruikt door Blockspot.io (Tweet).

FUD

FUD is de afkorting voor Fear, Uncertainity and Doubt oftewel angst, onzekerheid en twijfel. Een artikel of post kan als FUD gezien worden en zorgen voor een neerwaartse koers.

FUDster

Een ‘Fudster’ is een persoon, die verkeerde informatie verspreidt om zo de koers negatief te beïnvloeden.

Fully Diluted

Met fully diluted (volledig verwaterd) wordt in crypto verwezen naar de volledig verwaterde marktkapitalisatie. Dit is de marktkapitalisatie van een coin gebaseerd op zijn totale aanbod in plaats van het circulerende aanbod. Dit is een belangrijke maatstaf voor beleggers om coins te vergelijken en te helpen met de beslissing of het overgewaardeerd of ondergewaardeerd is.

Future

De term ‘Futures’ komt uit de financiële markten. Het is een financieel contract, die de koper verplicht een effect te kopen of de verkoper ervan verplicht het te verkopen. Dit dient te gebeuren op een vooraf bepaalde datum en prijs in de toekomst. Het is een handelsinstrument op de beurs en wordt gebruikt voor verschillende onderliggende instrumenten, waaronder tegenwoordig ook Bitcoin. Sommige contracten vereisen de fysieke levering van het onderliggende instrument en andere worden in contanten afgewikkeld.

G

Gas

Gas’ of ‘Wei’ wordt gebruikt om een transactie op de Ethereum blockchain te kunnen uitvoeren. De gebruikte ‘gas’ kun je zien als ‘fee’ voor de ‘miners’. Hoe meer ‘gas’ je instelt, hoe sneller je transactie voltooid zal worden. Door de hogere beloning zullen meer miners immers geneigd zijn om de transactie eerder te behandelen.

Gas Limit

De gaslimiet is de maximale hoeveelheid gas die u bereid bent te betalen voor een blockchaintransactie (gas price). Hoe hoger u de limiet instelt, hoe sneller uw transactie zal worden uitgevoerd. Als u de gaslimiet te laag instelt, bestaat de kans dat uw transactie nooit wordt uitgevoerd of mislukt, en dat u toch betaald hebt.

Gas Price

De gasprijs is de prijs die betaald moet worden om een cryptotransactie uit te voeren. Transacties op de blockchain worden uitgevoerd op een manier die lijkt op een veiling. Miners willen zoveel mogelijk geld verdienen aan het uitvoeren van transacties en zoeken daarom naar de transacties die hen de hoogste vergoeding opleveren. Hoe meer gas je bereid bent erop te geven, hoe sneller je transactie wordt uitgevoerd. Op momenten dat er veel transacties worden uitgevoerd, kan de gasprijs aanzienlijk stijgen. Zo waren er tijdens de DeFi boom van 2020 momenten waarop een Ethereum-transactie ruim boven de $100 kostte.

Gem

Een ‘gem’ is in de cryptocurrency wereld een coin, die in de perceptie van een persoon uniek is en daardoor in waarde zal stijgen.

Genesis block

Het ‘Genesis Block’ is het eerste ‘block’ in de blockchain van een cryptocurrency.

GIF

Een GIF is de afkorting van Graphics Interchange Format. Het is een afbeeldingsformaat dat een animatie mogelijk maakt. Deze kunnen een paar seconden lang zijn en worden vaak gebruikt in de cryptocurrency chatgroepen en Twitter. Meestal worden ze op een grappige manier gebruikt.

Gwei

Gwei wordt gebruikt om de kosten van gas te meten bij transacties in het Ethereum-netwerk. Een enkele Gwei komt overeen met 10⁹ Wei of 10^-9 ETH.

H

Hard Fork

Een ‘hard fork’ is een grote verandering in het Blockchain-protocol. Voor een ‘hard fork’ zijn alle ‘nodes’ nodig om te kunnen upgraden naar de laatste versie van de protocolsoftware. Meestal is er een overgangsperiode waarin de mijnwerkers hun steun aan de ‘hard fork’ kunnen laten zien. Zodra een datum is ingesteld via een specifiek block-nummer, zal iedereen tegen die tijd zijn software bijgewerkt moeten hebben. Als dat niet lukt, kan er een ‘chain split’ ontstaan. De chain met het hoogste aantal ‘nodes’ of ‘hashrate’ wordt gezien als de oorspronkelijke blockchain.

Hardware Wallet

Een hardware wallet is een apparaat dat bedoeld is om crypto veilig op te slaan. Het ziet er meestal uit als een USB-stick met een klein display en een paar knoppen. De bekendste fabrikant van hardware wallets is het bedrijf Ledger SAS uit Frankrijk. De Ledger Nano S is op grote schaal verkocht. De belangrijkste functie van een hardware wallet is dat uw private sleutel altijd offline blijft. Bij ingebruikname van het apparaat worden 12 of 24 woorden op het display getoond, die je vervolgens op papier moet noteren. Bewaar deze goed! Als je de woorden verliest, ben je ook je crypto-activa kwijt als de wallet niet meer werkt. Met deze woorden kun je altijd je crypto-activa terughalen als het apparaat kapot gaat. U kunt vele soorten hardware wallets vinden in ons wallet overzicht. In het geval van Ledger en ook Trezor worden meerdere blockchains ondersteund met dezelfde private key. U kunt dus dezelfde set woorden gebruiken om uw Bitcoin, Ethereum (tokens) en andere coins te beveiligen. Kijk voor je het aanschaft goed welke blockchains worden ondersteund.

HODL

HODL is een verkeerde spelling van ‘hold’. Deze spelfout is ooit door iemand per ongeluk of expres op een forum gemaakt. Sinds die tijd wordt deze term gebruikt door aan te geven dat je vast blijft of zou moeten houden aan een positie.

Hopium

Hopium is een slang term ontstaan uit de woorden hoop en opium. In de (cryptocurrency) trading wereld wordt dit vaak gebruikt op chats en social media in relatie tot mensen die erg positief zijn over de markt of een specifieke coin en vast blijft houden aan zijn posities. Als iemand zegt dat een coin zeer binnenkort hard omhoog zal gaan, kan een reactie zijn: “You are high on hopium!”, om te zeggen dat je het er totaal niet mee eens bent.

I

ICO

Een ‘initial coin offering’ (ICO) kun je een beetje vergelijken met een beursgang (IPO). Investeerders krijgen voor het eerst de mogelijk om in een bepaalde coin te investeren. Het verschil met de beurs is echter dat een bedrijf aan allerlei eisen moet voldoen alvorens de IPO kan plaatsvinden. De markt van ICO’s is echter veel minder gereguleerd. Het komt dan ook vaker voor dat een ICO frauduleus is.

IDO

De afkorting IDO staat voor Initial DEX Offering. Dit lijkt erg op een ICO, maar is toch iets anders. Bij een ICO heb je verschillende vormen: via een smart contract, een overeenkomstcontract, of via een launchpad van een gecentraliseerde beurs. Wanneer de tokens verhandelbaar zijn, hangt af van de notering op een beurs. Bij een IDO wordt ook geld ingezameld voor een nieuwe coin, maar dat gaat via een DEX. Zo zijn de tokens vrijwel onmiddellijk verhandelbaar. De hoeveelheid aanbod hangt wel af van het releaseschema van het team achter de coin en de beschikbare liquiditeit die de Liquidity Provider biedt. Soms is het nodig om eigen tokens van de DEX te hebben om aan de IDO deel te nemen.

Immutable

Een eigenschap, die aangeeft dat iets onveranderbaar is. Dit geldt vooral naarmate de tijd verstrijkt. Meestal heeft een blockchain standaard deze eigenschap en onderscheidt het zich daarmee van een traditionele database. Hoewel het terugdraaien (rollback) van ‘blocks’ mogelijk is, komt dit zelden voor en kan het ook een ‘chain split’ veroorzaken. Dat zou ook betekenen dat een transactie weg is en niet echt veranderd wordt. Hoe meer ‘blocks’ er na een transactie worden gegenereerd, hoe moeilijker het zal zijn om een rollback uit te voeren.

Initial margin requirements

Als u van plan bent geld te lenen van uw broker om posities in te nemen voor margin trading, krijgt u te maken met initial margin requirements. Dit is een percentage dat u op uw rekening nodig hebt om een aankoop te doen. Stel dat u voor 10.000 USD aan Bitcoin wilt kopen, en de initiële margevereiste is 50%. Dan heeft u minstens 5.000 USD nodig die u zelf kunt storten. De andere helft leent u van uw broker.

Interoperability

De term ‘interoperability’ in crypto verwijst naar blockchain interoperabiliteit. In het kort betekent dit de mogelijkheid om informatie te delen tussen verschillende blockchains. Sinds de lancering van Bitcoin zijn er veel nieuwe blockchains ontstaan, waarvan het meest bekende Ethereum. Al deze nieuwe blockchains concurreren op een bepaalde manier met elkaar voor adoptie door ontwikkelaars en gebruikers en dat resulteert in een heleboel silo’s. Aangezien elke blockchain meestal zijn eigen specialiteit heeft, zou het zinvol zijn voor ontwikkelaars om meer dan één blockchain te gebruiken. Om dit te laten werken is er behoefte aan de interoperabiliteit en daar werken verschillende projecten aan.

IRS

IRS staat voor de ‘Internal Revenue Service’ en is een overheidsinstelling van de Verenigde Staten van Amerika en verantwoordelijk voor het innen van belastingen.

J

JOMO

JOMO is de afkorting van ‘Joy Of Missing Out’ en slaat op een handelaar die blij is dat hij een bepaalde positie niet heeft ingenomen en wordt vaak gezegd na een flinke koersdip.

K

Key pairs

A key pair is the combination of a public and private key together. During the process of creating a wallet a pair of keys is generated. The private key is the most important one and should be backed up safely and not shared with anyone.

KYC

KYC is een afkorting voor ‘Know Your Customer’ en is in het leven geroepen om witwaspraktijken door middel van cryptocurrencies tegen te gaan. Bij vrijwel iedere ICO is het verplicht om te bewijzen dat je bent wie je zegt dat je bent. Ook bij crypto exchanges wordt hier regelmatig om gevraagd.

L

Lambo

Lambo is een afkorting van Lamborghini, een snelle Italiaanse auto. In de cryptowereld wordt dit vaak gebruikt om te vragen wanneer de koers hard gaat stijgen, zodat diegene zo’n auto kan betalen. Over het algemeen schrijft men: ‘When Lambo?’ Een alternatief is: ‘When Moon?’

Ledger Blue

Een ‘Ledger Blue’ is een Hardware wallet in de vorm van een kleine tablet en is gemaakt door het Franse bedrijf Ledger SAS. Het is de opvolger van de populaire Ledger Nano S.

Ledger Nano S

Een ‘Ledger Nano S’ is een populaire Hardware wallet in de vorm van een usb stick, gemaakt door het Franse bedrijf Ledger SAS.

Limit Order

Met een ‘limit order’ geef je de opdracht aan de beurs om een x aantal coins voor koers x te kopen. Bij het ‘vullen’ van de order kan de koers niet verschillen met de opdracht die je hebt gegeven. Het aantal coins kan echter wel verschillen, maar nooit meer dan opdracht.

Liquidity mining

Liquidity mining’ verwijst naar het proces waarbij een yield farmer een nieuwe token ontvangt, evenals de gebruikelijke APY in ruil voor het verstrekken van liquiditeit aan een pool. De ontvangen token is de native token van het specifieke project en vertegenwoordigt meestal de governance rechten. Dit kan gebruikt worden om voor of tegen voorgestelde wijzigingen van het onderliggende project te stemmen.

Liquidity Provider

Een liquiditeitsverschaffer (liquidity provider) is iemand die activa van een trading pair op een exchange aanlevert voor t.b.v. market-making. Dit is populair geworden in de crypto-scene met de lancering van de op Ethereum gebaseerde exchange, Uniswap. Bijvoorbeeld op het Ethereum <> Chainlink pair kunt u het equivalent van $1000 op beide activa, dus een totaal van $2000, inleggen in de pool. In ruil daarvoor krijg je een pro-rato claimtoken van die pool. Alle transacties op die pool worden gedeeld met de houders van de claim-tokens en op deze manier kunt u een passief inkomen vergaren. Er is wel het risico dat een van de activa heel hard omhoog/omlaag gaat en dat u dan vast komt te zitten met een te groot deel van het actief aan de andere kant van de pair. Dit heet ‘ impermanent loss’ en is een risico waar u zich bewust van moet zijn voordat u begint met het verstrekken van liquiditeit.

LP

LP is de afkorting voor Liquidity Provider

LT

LT staat voor lange termijn. In crypto kan het gebruikt worden als “Dit is de perfecte timing voor een LT positie in Ethereum”.

Lurk (Lurker)

Een ‘lurker’ of iemand die aan het ‘lurken’ is betreft een persoon die zich aansluit bij een forum of chatgroep, maar niet deelneemt aan de gesprekken. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals onzekerheid door het niet zeker genoeg weten over het onderwerp. Het kan ook zijn dat deze persoon zich aansluit bij een crypto-chatgroep om het algemene marktsentiment of dat van een individu voor individuele coins te analyseren.

M

MA (Moving average)

MA is de afkorting voor ‘Moving Averages’ en is een veelgebruikte term bij technische analyse. Het geeft de mogelijkheid om een koerstrend van een onderliggend effect, zoals een aandeel of coin, te begrijpen. Bekende typen zijn de EMA en MACD .

MACD

MACD staat voor ‘Moving Average Convergence/Divergence’. Dit is een instrument, gebruikt door handelaren, om te zien wat de trend in een koers is. Het instrument bestaat uit 2 onderdelen. Een exponential moving average (EMA), die van een andere EMA wordt afgetrokken (meestal 26 en 12 dagen) en een EMA die berekent wordt met een minder aantal dagen (meestal 9), deze laatste EMA wordt ook wel de signal line genoemd. Een veelgebruikt handels signaal is dat zodra de signal line de andere lijn van onder breekt er een kooporder geplaatst wordt en zodra de lijn van boven naar beneden gebroken wordt er een verkooporder wordt uitgevoerd. Lees meer over dit onderwerp in dit artikel.

Maintenance margin

Onderhoudsmarge (maintenance margin) is waar u mee te maken krijgt als u aan margin trading doet. De onderhoudsmarge is de minimale waarde die u op uw brokerrekening moet aanhouden om een margin call te voorkomen. Hoe hoog de onderhoudsmarge is, hangt af van verschillende factoren (onderliggende waarde, een gereglementeerde markt of niet, uw makelaar, enz.)

Margin call

Een margin call ontstaat wanneer u geld leent van uw broker om bepaalde posities in te kunnen nemen (margin trading) en de koers zo ver daalt dat de broker niet langer het vertrouwen heeft dat hij zijn geld terugkrijgt als de koers nog verder daalt. Op het moment dat u aan margin trading doet, heeft u een vooraf bepaalde “onderhoudsmarge” (maintenance margin) . Dit is het minimumbedrag dat u op uw brokerrekening moet aanhouden voordat uw broker u zal vragen extra geld te storten, of uw posities zal sluiten. Als de waarde van uw portefeuille onder de onderhoudsmarge daalt, ontvangt u een margin call. Voorbeeld:
  • De waarde van uw portefeuille is 100.000 USD
  • De onderhoudsmarge is vastgesteld op 75.000 USD
  • De portefeuille daalt met 30% in waarde en is nu 70.000 USD waard.
  • Broker vraagt een bijkomende storting van minstens 5.000 USD
  • Als het u niet lukt om dit bedrag te storten (meestal binnen een dag) sluit de broker uw posities totdat ze weer voldoende zekerheid hebben.
Bij gedecentraliseerde cryptoplatforms, zoals Aave, krijgt u niet automatisch een melding van het platform. U zult dit zelf in de gaten moeten houden door regelmatig in te loggen of alerts in te stellen.

Margin Trading

Margehandel (margin trading) betekent handelen in effecten met geleend geld. Dit betekent dat u met een hefboom handelt. Handelen met een hefboom verhoogt uw winst als uw voorspelling juist is, maar verhoogt ook uw verlies als uw voorspelling onjuist blijkt te zijn. U kunt dit doen bij veel online brokers. Afhankelijk van de aanbieder en het risico van de effecten waarin u handelt, kunt u de initiële marginvereisten (initial margin requirements) beleggen met een bepaald percentage geleend geld. Over dat geleende geld betaalt u vaak dagelijks een vaste rente (margin rate). De makelaar zal van u eisen dat u een bepaald bedrag aan onderpand aanhoudt. Dit wordt de onderhoudsmarge (maintenance margin)genoemd. Als de koers daalt en u onder de onderhoudsmarge komt, zal uw broker een margin call doen. Als handelaar zult u dan extra geld op uw brokerrekening moeten storten of posities moeten verkopen. Als u dit niet doet, zal de broker u dwingen uw positie te sluiten. Margin trading is ook mogelijk op DeFi platforms zoals Aave. U kunt een cryptolening afsluiten met crypto-activa als onderpand.

Market Buy

Op het moment dat u een coin of ander effect wilt kopen, kunt u uw order op verschillende manieren plaatsen. Een ’market order’ is een van de manieren om dit te doen. Bij de marktorder geeft u geen prijs op waartegen u bijvoorbeeld Bitcoin wilt kopen, maar geeft u aan dat u zo snel mogelijk wilt kopen tegen de dan laagst mogelijke prijs. Bij een lage liquiditeit is dit type order niet aan te raden. Mogelijk moet u uw aandelen kopen tegen een veel hogere prijs dan de prijs op dat moment. Als er weinig verkopers zijn, is het namelijk mogelijk dat de volgende die zijn stukken te koop aanbiedt een veel hogere prijs vraagt.

Market Capitalization (Market Cap)

De market cap geeft de totale waarde van alle coins bij elkaar weer. Veel beginners maken de fout om enkel naar de stukprijs van een coin te kijken om te beslissen of de betreffende coin veel of weinig waard is. De market cap is hier een geschikter instrument voor.

Market Maker (MM)

Een market maker of soms aangeduid als MM is een individu of een bedrijf dat actief verkoop- (laatprijs) en koop- (biedprijs) orders indient op het orderboek van een asset. Door aan beide zijden van de markt te staan kan de marketmaker met behulp van de spread winst maken. Market makers hebben ook een belangrijke rol aangezien zij liquiditeit voor het betreffende activum verzorgen.

Market Order

Met een ‘marketorder’ geef je de opdracht om een coin te (ver)kopen tegen, de op dat moment, beste prijs. De kans dat een order wordt uitgevoerd is nagenoeg 100 procent, omdat er bijna altijd wel koop of verkoop orders liggen. Bij coins met weinig volume is de marketorder een gevaarlijke opdracht omdat je coins mogelijk tegen een zeer lage prijs verkocht worden, of het tegenovergestelde gebeurt: je koopt je coins tegen een zeer hoge prijs.

Market Sell

Een market sell is het tegenovergestelde van een ’market buy’. Bij een market sell order geeft u weer aan dat u wilt verkopen tegen de dan hoogst geboden prijs. Voordat u een market sell order opgeeft, is het raadzaam om eerst in het orderboek te kijken of er voldoende bieders zijn voor de prijs die u in gedachten heeft. Als u de mogelijkheid hebt, is het echter raadzaam altijd een limietorder te gebruiken.

Masternode

Een masternode is een server, die vanuit huis of in een datacenter draait en een essentiële rol speelt in een decentraal netwerk. Het voert meestal specifieke taken uit, zoals het opslaan van bestanden of gegevens en deze toegankelijk houden op het netwerk. Het kan ook functioneren om transacties te valideren of voor consensus doeleinden, zoals het stemmen op ‘proposals’. De technische (geheugen, CPU, enz.) en financiële criteria (aantal benodigde coins) zijn voor elke coin verschillend. Als de masternode niet goed presteert is het mogelijk om uw coin te verliezen als deze bedoeld zijn als onderpand. De beloningen kunnen ook gewoon stoppen en je kunt dan gewoon opnieuw beginnen. Een masternode geeft meestal een hoge beloning, die in de coin zelf wordt uitbetaald.

Maximum Supply (Max Supply)

Dit is het maximale aantal coins dat er van een token of cryptocurrency zal bestaan. Als er een maximale voorraad is gedefinieerd, kunnen er geen coins meer worden aangemaakt. Coin, die ‘burned’ (verbrand) zijn, maken deel uit van deze voorraad en zijn dus altijd groter dan of gelijk aan de totale voorraad. Voor Bitcoin is het maximum ingesteld op 21 miljoen.

MCAP

MCAP is een afkorting van Marktkapitalisatie (Market Capitalization)

Medium

Medium (medium.com) is een platform voor online publicaties. Het is vooral populair voor blogs en nieuws en wordt door veel coins gebruikt om de laatste ontwikkelingen en nieuwswaardige gebeurtenissen te delen.

Metamask

Metamask is een populaire browserplugin die een brug slaat tussen je cryptocurrency bezittingen en een website. Het stelt u in staat om gemakkelijk blockchain transacties uit te voeren en het verzenden van coins.

MEW

MEW is de afkorting voor MyEtherWallet. Dit is één van de bekendste wallets om Ether en tokens op de Ethereum blockchain te bewaren.

Microbitcoin (uBTC)

Microbitcoin is de naam, die hoort bij de aforting uBTC. Dit staat voor één miljoenste van een bitcoin en meestal geschreven als 0.000001 BTC.

Millibitcoin (mBTC)

Millibitcoin is de naam, die hoort bij de afkorting mBTC. Dit staat voor één duizendste van een bitcoin en meestal geschreven als 0.001 BTC.

Miner

Een ‘miner’ is een persoon of organisatie, die rekenkracht (CPU, GPU of ASIC) inzet om het volgende block in de blockchain te vinden. Zodra het antwoord gevonden is, wordt er een nieuwe ‘block’ gegenereerd, waar een aantal transacties permanent in worden opgelsagen. De miner wordt beloond met het vooraf gedefinieerde aantal cryptocurrencies. Meestal wordt dat aangevuld met de transactiekosten, die door een gebruiker betaald zijn.

Mining

Mining wordt ook wel ‘Cryptocurrency mining’ of ‘Cryptomining’ genoemd. Het is een proces waarbij ‘blocks’ aan een blockchain worden toegevoegd door het oplossen van een wiskundige puzzel. Het ‘block’ kan ook transacties op die blockchain bevatten en worden zo geverifieerd en onveranderbaar. Afhankelijk van de blockchain kan het ‘minen’ gedaan worden met een CPU, GPU, gespecialiseerde hardware of een combinatie van alle.

Moon (Mooning)

De term ‘Mooning’ wordt gebruikt om een snelle stijging van de prijs van een cryptocurrency of token te beschrijven. Het wordt vaak gebruikt in chats, zoals ‘Coin X is mooning!’ Het wordt ook gebruikt om de wens van een prijsverhoging te tonen door te zeggen ‘When moon?’ of als alternatief ‘When lambo?’.

Mt GOX

Mt. Gox (of Mount Gox) was de grootste en belangrijkste exchange voor Bitcoin in de beginjaren. Echter is deze op 28 februari 2014 failliet gegaan. De oorzaak is naar eigen zeggen door een hack, waarbij Bitcoins ter waarde van honderden miljoenen dollar gestolen zijn.

N

NFT

NFT is de afkorting van ‘non-fungibele token’. Dit is een soort penning die een uniek object vertegenwoordigt. Deze kunnen zowel digitaal zijn als een echt object vertegenwoordigen. Voorbeelden hiervan zijn een zwaard in een spel of het bezit van een stuk land. NFT’s zijn over het algemeen schaars, uniek en ondeelbaar. De Ethereum blockchain maakt het eenvoudig om NFT’s te maken met zijn ERC-721 en ERC-1155 standaarden.

Nocoiner

Een persoon, die geen enkele cryptocurrency bezit, wordt ook wel een nocoiner genoemd.

Nonce

Een nonce is een afkorting voor -number only used one-. Dit heeft betrekking op een nummer dat wordt toegevoegd aan een gehashte of versleuteld block in een blockchain. Dit is het nummer dat de miners van een blockchain proberen op te lossen. Zodra de oplossing is gevonden, krijg de miner een beloning in de vorm van cryptocurrency. Meer hierover kunt u lezen in de blogpost Wat is blockchain?.

noob / n00b

Een persoon die niet erg ervaren is in een bepaald onderwerp, zoals de complexe wereld van crypto bijvoorbeeld, kan een noob of soms gespeld n00b worden genoemd. Deze persoon denkt misschien dat hij of zij genoeg weet over het onderwerp, maar dat is eigenlijk niet het geval en is vaak ook niet erg bereid om te leren. Dit is een ander type persoon dan een newbie of new. Het onderwerp is nieuw voor ze en stellen vragen om te leren.

O

ODN

ODN is de afkorting van ‘OriginTrail Decentralized Network’. Dit is een open source en open netwerk dat berust op een off-chain technologiestack bestaande uit meerdere onderling gerelateerde lagen. Het is een decentraal netwerk van dataproviders, datamakers, datahouders en dataviewers. De lijm tussen alle entiteiten is het op ERC-20 gebaseerde Trace Token (TRAC). Dit wordt gebruikt als onderpand om de gegevenshouders eerlijk te houden en voor betalingen om de gegevenshouders te compenseren voor het verstrekken van hun middelen.

OG

OG verwijst naar ‘original gangster’ en vindt zijn oorsprong in de rap- en hiphopcultuur.Tegenwoordig wordt het meer gebruikt en ook in de crypto ruimte op Twitter en in Telegram chatgroepen. Het betekent in feite iemand die er al sinds het begin ergens bij betrokken is. In de cryptowereld zou dit betekenen rond het ontstaan van een coin. Zo kunnen er Bitcoin OG’s en altcoin OG’s zijn.

Orphan

Een ‘Orphan’ of ‘Orphan block’ is een blok in de blockchain, waar niet op verder gebouwd wordt. Blockchain blokken worden meestal gegenereerd door ‘mining’ of ‘staking’; het komt af en toe voor dat twee blokken tegelijkertijd worden aangemaakt door verschillende computers. Er kan maar één van de twee opgeslagen worden in een blockchain, dus vervalt de andere en wordt het een ‘orphan block’. Orphan is engels voor wees.

P

Paper wallet

Een paper wallet is een alternatief voor een hardware of software wallet. Het is een stuk papier of een PDF met daarop de informatie om toegang te krijgen tot de cryptocurrency in die wallet. Het bestaat normaliter uit de public key en private key.

Parachain

Een parachain is een onderdeel van de Polkadot blockchain en is een eenvoudigere vorm van blockchain, waarbij de beveiliging wordt verzorgd door een “relay chain” in plaats van het verstrekken van zijn eigen beveiliging. De relay chain zorgt voor de beveiliging van de aangekoppelde parachains en garandeert dat de berichten op een veilige manier tussen de worden doorgestuurd. De berekeningen op de parachines zijn onafhankelijk en dit voorkomt het vertragen van transacties door de parallelle uitvoering in plaats van de sequentiële uitvoering.

Permabull

Een permabull is iemand die ontwikkelingen in de markt altijd optimistisch ziet en dus geen oog heeft voor negatieve ontwikkelingen. Een permabull blijft geloven dat zijn posities in de toekomst meer waard zullen zijn dan nu. Toen de hele cryptomarkt in 2018 crashte, waren er veel mensen die bleven geloven in betere tijden (en uiteindelijk gelijk kregen). Hier vindt u de beroemde bagholder bingokaart voor crypto Permabulls: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/legoem/bagholder_bingo/

Permissioned blockchain/ledger

Iedereen kan Bitcoins minen, omdat het een public blockchain is. Bij een permissioned blockchain is dat niet het geval. Er zit een laag boven, waarin bepaald wordt welke entiteit mag een transacties mag wegschrijven in een block. De coin XRP van het bedrijf Ripple Labs, is een voorbeeld van zo’n blockchain en heeft o.a. CGI, MIT en Microsoft als goedgekeurde entiteiten. Dit zijn de zogeheten transaction validators.

Phishing

Van ‘phishing’ is sprake wanneer hackers een gebruiker zo ver proberen te krijgen dat ze persoonlijke gegevens, zoals login en wachtwoord of creditcard gegevens af te staan. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van een nep website of applicatie, die heel goed lijkt op het origineel. Dit komt veel voor bij cryptocurrency, omdat enkel de private key genoeg is om alle coins te stelen.

PoA (Proof of Authority)

PoA staat voor ‘Proof of Authority’. Dit is een validatie methode om transacties en blocks in een blockchain enkel door goedgekeurde accounts te verwerken. Deze staan bekend als ‘validators’ en draaien specifieke software om de transacties in blokken te kunnen opslaan. Aangezien de identiteit gekoppeld wordt aan het systeem kan het bijdragen aan het vertrouwen.

PoB (Proof of Burn)

PoB staat voor ‘Proof of Burn’. Dit is een methode om te investeren in een nieuwe cryptocurrency door coins van een bestaande te vernietigen, wat de term ‘Burning’ of verbranden heeft gekregen in de crypto wereld. Dit wordt gedaan door coins naar een speciaal, onbruikbaar adres te sturen. Dat is de normaliter de enige manier om coins te vernieten binnen een blockchain. Deze methode kan ook gebruikt worden als een coin een doorstart krijgt met een nieuw team en nieuwe coin.

PoD (Proof of Developer)

PoD is de afkorting voor ‘Proof of Developer’. Dit kan elke verificatie zijn, die als bewijs kan dienen dat een cryptocurrency door een echte software developer is gemaakt. Deze methode wordt voornamelijk gebruikt wanneer een nieuwe cryptocurrency gelanceerd wordt om scams tegen te gaan.

Polka

Polka is een afkorting voor Polkadot, wat een cryptocurrency is die lijkt op Ethereum. Vanwege de groei van het ecosysteem wordt er in het kort naar verwezen met Polka in plaats van de volledige naam, zoals bijvoorbeeld: ‘dit is een nieuw polka-project.’

Portfolio

Een cryptocurrency ‘portfolio’ is het totale bezit van uw crypto activa op één plaats.U kunt meerdere cryptocurrency’s en tokens bezitten en om de waarde daarvan bij te houden moet u de grootte en de prijs van elke koop- en verkooptransacties registreren. Dit kan worden gedaan in een spreadsheet, maar het is veel handiger om een speciale app te gebruiken zoals bijvoorbeeld Delta. Met dit soort apps kunt u eenvoudig uw portfoliowijzigingen registreren, omdat ze de huidige prijs van een coin bij API-providers ophalen. Vaak kunt u ook alerts instellen om u te informeren wanneer de prijs boven of onder uw doel komt.

Pre-Sale

Een ‘Pre-sale’ in bij een ICO de fase voor de ‘Public-sale’. Tijdens deze fase is het voor investeerders mogelijk om een eerste inleg te doen. De tokens hebben dan vaak een lagere prijs dan tijdens de public sale. Het opgehaalde geld wordt meestal gebruikt voor verdere ontwikkeling, het bekostigen van de public sale en als methode om de animo in de markt af te tasten. Het is mogelijk dat de ICO niet doorgaat en een ‘refund’ is niet altijd gegarandeerd. Dat maakt een pre-sale dus ook risicovoller dan een public sale.

Privacy coin

Een privacy coin is een cryptocurrency, die zich richt op veiligheid en anonimiteit van de gebruikers. Enkele voorbeelden zijn Pivx, Dash, en Monero. Er zijn verschillende methoden om een transactie anoniem te maken.

Private key

Een ‘private key’ in de crypto industrie kan worden gedefinieerd als de combinatie van letters en cijfers die overeenkomt met een specifieke ‘public key’. De ‘private key’ kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot de assets op de betreffende ‘public key’, ook wel bekend als wallet adres. Zodra u uw ‘private key’ met iemand deelt, deze in platte tekst op uw computer opslaat of in een website of app invoert, riskeert u alle assets te verliezen die op het corresponderende publieke adres zijn opgeslagen.

Proof of Stake (PoS)

Het Proof-of-Stake (PoS) consensusalgoritme is geïntroduceerd als alternatief voor Proof-of-Work (PoW) zonder het energie-intensieve aspect. In het geval van PoS wordt de maker van het volgende ‘block’ willekeurig gekozen op basis van een gecombineerde selectie van leeftijd en vermogen, waarbij het vermogen de ‘stake’ of de hoeveelheid cryptocurrency is die aan het werk wordt gezet. Dit wordt gedaan door het in een wallet open te hebben staan om te ‘staken’. Het ‘staken’ kan doorgaans op een VPS of computer thuis worden gedaan.

Proof of Work (PoW)

Het Proof-of-Work (PoW) consensusalgoritme kwam met succes tot leven met de introductie van Bitcoin in 2009. Het is het algoritme dat wordt gebruikt om transacties te bevestigen en nieuwe ‘blocks’ in een blockchain aan te maken. Gespecialiseerde apparaten, computers of grafische kaarten kunnen worden gebruikt om berekeningen uit te voeren. In PoW wordt een nieuw blok gecreëerd of gevonden door het oplossen van een wiskundige puzzel. Het proces van het proberen op te lossen van die puzzel wordt ‘mining’ genoemd.De mijnwerkers zijn in principe hard aan het werk en verbruiken meestal veel energie om de oplossing van de puzzel te vinden. Dit is in principe waar de definitie ‘Proof-of-Work’ vandaan komt. Lees meer over dit onderwerp in ons artikel ‘Wat is Blockchain?’

Public key

Een ‘public key’ in de crypto industrie kan worden gedefinieerd als een combinatie van letters en cijfers en vormt het adres waarnaar de cryptocurrencies of tokens kunnen worden gestuurd. Iedereen die de publieke sleutel van iemand kent, kan de assets, die op dat adres zijn opgeslagen, zien. Echter kan alleen de eigenaar van de bijbehorende ‘private key’ die assets versturen.

Q

QR Code

Een QR code is een type barcode in de vorm van een vierkant. De letters QR staan voor ‘Quick Response’. De code bevat veel puntjes, enkele kleine vierkantjes en soms een klein logo in het midden. Dit is anders dan de meeste overige barcode typen, die rechthoekig met streepjes. Een QR code kan door deze opzet veel meer informatie bevatten. Binnen de cryptowereld wordt het zeer veel gebruikt om een ‘wallet’ adres scanbaar te maken. Dit versnelt het proces bij het overmaken van crypto en voorkomt fouten.

R

Raiden Network

Het ‘Raiden Network’ is een manier om de Ethereum blockchain schaalbaar te maken door bijvoorbeeld ‘off-chain’ transacties mogelijk te maken. Het is een aparte ERC20 token en het team hield een ICO in 2017.

Rebrand

Rebrands zijn al vele malen gebeurd in de crypto wereld. Het betekent dat de coin van naam, logo en soms hun visie verandert. Dit kan om verschillende redenen gebeuren. Zo kan het bijvoorbeeld beter passen bij wat ze proberen te bereiken of de oude naam heeft een slechte reputatie. Rebranding kan dan worden gebruikt als een poging om mensen dat te doen vergeten. Soms veroorzaakt het een zelfs hype en gaat de prijs omhoog. De ’ticker’ blijft soms hetzelfde, omdat het praktischer is ten opzichte van derden, zoals wallets en exchanges.

Reddit

Reddit is een social media platform dat intensief gebruikt in de crypto gemeenschap. De website heeft paginas per onderwerp, wat een subreddit heet. Bezoekers kunnen plaatsen en er op reageren. Coins hebben vaak een eigen subreddit voor de community om te converseren en voor het team om (ontwikkel) updates op te plaatsen.

Refund address

Een ‘Refund address’ is een wallet adres dat een gebruiker soms op moet geven om een terugboeking te kunnen ontvangen. Dit is bij een coin conversie websites vaak nodig voor het geval dat een transactie mislukt.

REKT

De term ‘REKT’ is een verbastering van het Engelse woord ‘Wrecked’ en wordt in de crypto community gebruikt om enorme verliezen aan te duiden.

Rektdrop

Een rektdrop is een nieuwe term, die mogelijk is bedacht door Evmos, een op Cosmos gebaseerd project, en is een combinatie van de termen ‘REKT‘ en ‘Airdrop‘. Het is eigenlijk een airdrop voor mensen die in bepaalde projecten hebben ‘gerekt’ of veel ETH hebben betaald. Dit is een ludieke manier om die verliezen te compenseren. Bovendien bouw je meteen een gemeenschap op, wat doorgaans het doel is van een “airdrop”.

Replay attack

Dit zijn aanvallen op een blokketen na een ‘fork’. Wanneer je probeert om coins op een van de ‘chains’ te sturen, kan er een poging worden gedaan om de actie op de andere chain te spiegelen. Bij het versturen van 1 BTC kan het dus gebeuren dat er ook 1 BCH wordt verstuurd. Bitcoin Cash heeft hier een beveiliging (replay protection) voor geïmplementeerd. Echter hebben niet alle (Bitcoin) forks dit, wat opzet zou kunnen zijn. Dit is een risico bij het claimen van hard fork coins.

Ripple

Ripple is het bedrijf dat de coin XRP heeft gecreëerd. De coin zelf wordt soms ook Ripple genoemd, maar dat is dus niet correct.

Roadmap

Een roadmap is een plan dat laat zien wat een organisatie of team wil bereiken. Dit bevat meestal de deliverables voor het jaar, maar soms zelfs een paar jaar in de toekomst. In kan gedetailleerd zijn met specifieke data of maanden, maar het kan ook breder zijn en gebaseerd op kwartalen. In crypto is het gebruikelijk dat het team deze roadmap publiekelijk deelt, zodat de toekomstige features inzichtelijk zijn en wanneer deze worden gerealiseerd.

ROI

ROI is een afkorting voor ‘Return on Investment’. Dit is een indicator om de verhouding tussen uw initiële investering en het rendement weer te geven. De formule is ((huidige waarde – investering) / investering) x 100. Voorbeeld: als 1 Ether inleg in een ICO totaal 1.6 Ether waard is geworden, dan is de ROI 60%.

Rugged

U bent ‘rugged’ als u een ’rugpull’ heeft meegemaakt. In zo’n geval ben je meestal je hele investering in die coin kwijt. Een spreuk “I got rugged”.

Rugpull

Een rug pull is een oplichtingsvariant (scam) in crypto waarbij het team achter de coin het project intensief promoot en de prijs probeert op te drijven om vervolgens al hun coins in één keer te dumpen op het orderboek of door alle liquiditeit weg te nemen in het geval van een DEX. Net als een letterlijke rug pull waarbij een tapijt onder je voeten vandaan wordt getrokken en je valt, stort ook de prijs van de coins in. Dit is dan duidelijk zichtbaar op de grafiek met een grote ‘red candle’.

S

SAFU

SAFU is een term in de cryptocurrency wereld die in principe veilig (Safe) betekent. Het wordt gebruikt door bijvoorbeeld exchange CEO’s als er een hack is gebeurd en dan kan zeggen ‘Alle gebruikers saldi zijn SAFU!’. Het werd populair toen deze Youtube-video door Bizonacci werd uitgebracht.

Sat

Sat is de afkorting voor Satoshi.

Satoshi

Een satoshi (sat) is de kleinste hoeveelheid bitcoin en vernoemd naar de maker Satoshi Nakamoto. Het is het achtste cijfer achter de komma, dus 0.00000001 BTC

Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto is de alias van de maker van Bitcoin, die graag anoniem wil blijven. Niemand weet wie het is. Het zou een persoon, groep, bedrijf of zelfs een overheid kunnen zijn. Het is toch wel aannemelijk dat het een persoon is, want er zijn mensen die via e-mail met hem of haar gecommuniceerd hebben. U kunt hier meer over lezen in ons artikel over Satoshi.

Scam

Een scam is een frauduleuze handelwijze, die wordt uitgevoerd door een oneerlijk persoon, groep of bedrijf. Het doel is om geld of iets anders van waarde te krijgen, zoals persoonlijke informatie of in het geval van cryptocurrency de ‘private key’.

Scammer

Een scammer is een persoon die een scam uitvoert.

SEC

SEC is de afkorting van ‘Securities and Exchange Commission’. Dit is een onafhankelijke overheidsorganisatie van de Verenigde Staten van Amerika. De SEC is primair verantwoordelijk voor de financiële markten. Zij handhaven de federale effectenwetgeving, stellen nieuwe regels voor en reguleren de Amerikaanse financiële markten.

Segregated Witness (SegWit)

SegWit is een oplossing om Bitcoin schaalbaarder te maken met als doel snellere transacties tegen lagere kosten. Het gebruik van SegWit vereiste een ‘soft fork’ en die heeft plaatsgevonden op 21 juli 2017. Altcoins onder Litecoin, Digibyte of Vertcoin hebben SegWit ook geïmplementeerd in hun Bitcoin-gebaseerde blockchain.

Shilling

‘Shilling’ is wanneer iemand een coin of ICO op een subjectieve manier aan het promoten is. Dit is soms gewoon uit enthousiasme en soms om gewoon zoveel mogelijk kopers of investeerders te overtuigen om in te stappen met als doel zelf zo veel mogelijk winst te hebben als daardoor de prijs omhoog gaat.

Shitcoin

Een Shitcoin is elke coin, die slecht wordt beoordeeld door degene die er over praat. Het kan dus elke altcoin betreffen, maar ook Bitcoin. Ten grondslag ligt bijvoorbeeld een gebrek aan innovatie, slechte communicatie, langzame ontwikkeling of een andere coin is volgens die persoon aanzienlijk beter.

Short

Shorting of short gaan op een activum is een handelsstrategie waarbij u speculeert op een koersdaling van dat asset. Het is een zeer riskante tactiek en u kunt gemakkelijk geld verliezen met deze methode. Daarom is het alleen geschikt voor ervaren traders en beleggers met een hoge risicobereidheid. Shorting komt uit de traditionele financiële wereld, maar is nu ook mogelijk op crypto en wordt meestal gedaan op Bitcoin. De shortmethode zelf is een praktijk waarbij geleende assets op de beurs worden verkocht om tegen een lagere prijs terug te kopen en winst te maken met het verschil. Het is ook mogelijk om een hefboom te gebruiken voor nog hogere winsten, maar dat brengt nog meer risico met zich mee om te verliezen. Het tegenovergestelde van short gaan is ‘long’ gaan.

Slack

Slack is een cloud-gebaseerde software voor samenwerking in teams. Het werd populair bij coins in 2016 en 2017 om een plek te creëren waar fans de coin kunnen bespreken en communiceren met het team erachter. Echter is het niet erg geschikt is voor grote groepen van duizenden leden in de gratis versie. Dit veroorzaakte vaak problemen waardoor nieuwe leden niet toegelaten konden worden. Tegenwoordig hebben veel coins hun community verplaatst naar Telegram en Discord.

Smart Contract

Met de lancering van de Ethereum-blockchain is er de techniek van het ‘smart contract’ ontstaan. Het kan gezien worden als een protocol of computerprogramma dat bedoeld is om autonoom en automatisch voorgedefinieerde commando’s uit te voeren op basis van relevante gebeurtenissen. Het doel van deze technologie is om gebeurtenissen te automatiseren en de behoefte aan derde partijen te verminderen. Deze technologie kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals het aanmaken van tokens, het faciliteren van DeFi, voorspellingsmarkten en meer. Oracles maken het gebruik van real-world data in ‘smart contracts’ mogelijk. De mogelijkheden van deze technologie zijn eindeloos.

Solidity

Solidity is programmeertaal voor het schrijven of implementeren van ‘Smart Contracts’, die draaien op de Ethereum blockchain. Inmiddels ondersteunen meerdere Blockchains deze nieuwe taal.

Stablecoin

Stablecoins’ zijn tokens of cryptocurrencies met als doel een minimale prijsvolatiliteit te hebben. Het probeert meestal een stabiele prijs van een gerelateerd asset, zoals bijvoorbeeld USD, te behouden. Het kan worden gedekt door de gerelateerde asset of worden gerepliceerd met behulp van ‘smart contracts’. Stablecoins zijn meestal gekoppeld aan fiat geld, maar het is ook mogelijk om te worden gekoppeld aan edelmetalen zoals goud of zilver, of zelfs andere activa. Het biedt de mogelijkheid om op een gemakkelijke en toegankelijke manier crypto vermogen tijdelijk op te slaan in een meer stabiele asset tijdens de volatiliteit van de markt, in plaats van gebruik te maken van het traditionele financiële ecosysteem. Het opnemen van fiat geld kan een paar dagen duren en kan ook kostbaar zijn.

Staking

Staking is het proces dat hoort bij Proof-of-Stake.

Steemit

Steemit is een social media platform dat volledig draait op de Steem blockchain. De coins geven de gebruiker de mogelijkheid om berichten te promoten. De coins zijn te kopen op een exchange, maar ook te verdienen binnen Steemit door een actieve bijdrage te leveren in de vorm van nieuwe berichten of reacties op bestaande berichten.

Stimmy

Stimmy’ is een slangterm voor stimulus, die verwijst naar het geld dat de burgers van de VS van hun regering ontvingen om hen financieel te steunen tijdens de periode van het coronavirus. Dit is een onderdeel van het noodhulppakket. In de cryptocurrency wereld denkt men dat veel mensen dit geld zullen gebruiken om Bitcoin of andere altcoins te kopen.

Stock-to-Flow model (S2F)

Het Bitcoin Stock-to-Flow model (S2F) is uitgevonden door PlanB en wordt in detail uitgelegd in deze post. Dit model gebruikt de schaarste om de waarde van bitcoin te kwantificeren, maar het kan ook worden toegepast op andere activa zoals goud of zilver. Hoewel het model erg populair is geworden in de cryptowereld, is niet iedereen het er mee eens. Deze blogpost bevat bijvoorbeeld een lijst met de grootste tegenslagen van het S2F-model. In deze BNR cryptocast aflevering worden de publicaties van PlanB besproken met Marcel Burger.

Swing

Een ‘Swing’ is een zigzag beweging van de prijs. Een ‘Swingtrader’ is iemand die daar intensief gebruik van maakt om meer coins te bemachtigen.

T

TA

TA staat voor technische analyse. Dit wordt gebruikt om de grafiek van een cryptocurrency of aandeel te analyseren met behulp van verschillende indicatoren. Dit geeft een belegger of handelaar meer onderbouwing voor de keuze om te kopen of verkopen. De verschillende indicatoren zijn uitgelegd in deze post over TA.

Tanking

Tanking staat voor een daling van de waarde. Als een cryptocurrency ‘tankt’ daalt de prijs aanzienlijk. Dit kan verschillende oorzaken hebben op fundamenteel vlak of als belangrijke kruising in een technische analyse gevormd is.

Telegram

Telegram is een messaging app, die gebruikt kan worden op zowel mobiel als desktop. Het is erg populair in de crypto gemeenschap. De meeste coins hebben een telegramkanaal, waar geïnteresseerden kunnen deelnemen en de ontwikkelingen van de coin kunnen bespreken. Je kunt deelnemen aan zoveel kanalen als je wilt. Het wordt echter ook veel misbruikt door oplichters, die links en virussen versturen. Maar omdat Telegram geavanceerde bots ondersteunt, kan dit eenvoudig worden aangepakt. De bot wordt ook vaak gebruikt om nieuwe gebruikers te verwelkomen of om cryptocurrency fooien naar elkaar te sturen.

Tether

De Tether wordt op exchanges vaak afgekort als USDT. Dit is een niet door de overheid gereguleerde ‘stablecoin’ met de waarde van rond de 1 Amerikaanse dollar. Het bedrijf achter deze coin beweert dat elke Tether in omloop gedekt is met echte dollars op hun bankrekening.

The Flippening

Het moment dat een andere cryptocurrency qua marktwaarde groter is dan Bitcoin wordt genoemd als ‘The Flippening’. Dit is nog niet gebeurd.

Ticker

Een ‘Ticker’ is een afkorting van onder andere aandelen op de beurs. Het bestaat uit een paar brieven. In de cryptowereld wordt dit systeem ook gebruikt. In het geval van aandelen is ook een uniek ID ontwikkeld, de zogenaamde ISIN-code. Zo’n systeem bestaat nog niet voor crypto. Het gebeurt dus dat er meerdere malen dezelfde ticker gebruikt wordt voor verschillende coins. Daarom is het extra belangrijk om de naam te controleren voordat je een koop- of verkooporder plaatst.

To the moon

Deze uitdrukking komt veel voor in chatgroepen en fora omtrent cryptocurrency. Het wordt gebruikt om het verlangen naar een enorme prijsstijging mede te delen. Dan zegt men ‘When Moon’. Het wordt ook gebruikt op momenten dat prijs van een coin hard omhoog gaat. Dan is ‘To the moon!’ gebruikelijk.

Token

Kort gezegd is een token volgens onze definitie een coin zonder eigen blockchain. Tokens zijn dus anders dan cryptocurrencies, wat de eigen coin van een blockchain is. Er zijn tegenwoordig nogal wat verschillende blockchains waarop gemakkelijk een token kan worden gegenereerd. De bekendste is Ethereum, en daarop zijn vele duizenden tokens gelanceerd. Iedereen kan dit doen, en er is geen goedkeuring voor nodig. Je hebt wel de native coin van de blockchain nodig voor vergoedingen als je een token wilt aanmaken. In het geval van Ethereum heb je dus wat Ether nodig. Tokens zijn eigenlijk een soort smart contract, die meestal worden gegenereerd volgens een standaard, zoals ERC-20, met een aanbod, naam, ticker, en het aantal decimalen.

Tokenomics

Tokenomics is een cryptospecifieke term en is de combinatie van “Token” en “Economie”. Zoals de term zelf al duidelijk maakt, gaat het dus om de economie van een token. Tokens ontleden waarde uit hun gebruik en zullen dus een goede use case moeten hebben. Onder andere de manier waarop het kan worden gebruikt, het aanbod – inclusief de releasesnelheid – en eventuele lock-ups met het team of vroege investeerders hebben betrekking op de tokenomics van een token. Door tokenomics te bestuderen, kun je vrij goed inschatten of je in een bepaald token moet investeren. Iedereen maakt zijn eigen afwegingen om te bepalen welke aspecten van tokenomics zwaarder wegen.

TOR

TOR is een afkorting for ‘The Onion Router’. Onion routing is een methode om anoniem data over het Internet te versturen. Het TOR Netwerk bestaat uit duizenden proxy servers van vrijwilligers op het Internet, die de routering mogelijk maken. Er zijn al cryptocurrencies die ‘nodes’ op het TOR netwerk ondersteunen.

Total Supply

De ’total supply’ geeft de hoeveelheid coins aan, die al in omloop is aangevuld met de coins, die niet op de markt verhandel baar zijn. Het betreft dus enkel coins, die al bestaan. Dat anders dan de ‘max supply’, waar toekomstige coins in meegenomen worden. Dit totale aanbod is groter dan of gelijk aan ‘circulating ‘ supply’. Het kan namelijk bestaan uit verhandelbare en niet-verhandelbare coins, zoals gereserveerde c.q. of nog niet vrijgegeven coins voor het team of investeerders.

TPS

TPS staat voor transacties per seconde en verwijst naar het aantal transacties dat een netwerk per seconde kan verwerken. De TPS van Bitcoin is bijvoorbeeld ongeveer 5 en die van Ethereum ongeveer 10 op dit moment. Dit betekent dat er een hogere vergoeding nodig is om een transactie snel te laten verwerken. Nieuwe Blockchains kunnen zich onderscheiden met een veel hogere TPS, maar dit gaat vaak gepaard met meer centralisatie van de lagere (chain) beveiliging.

Trading Bot

Een trading bot is een algoritme dat voor een handelaar op de beurs of cryptobeurs handelt. Handelbots worden door zowel professionals als amateurs gebruikt.

Transaction fee

De ‘transaction fee’ is het bedrag dat betaald moet worden om transacties op de Blockchain te verrichten. Deze fee komt meestal terecht bij de ‘Miners’, maar soms worden ze ook ‘verbrand’ (burned). Er is ook een aantal cryptocurrencies, waarbij je geen fee hoeft te betalen.

Transaction ID

Alle transacties in de Blockchain, zoals het bedrag, adres van de afzender en ontvanger en de datum van overschrijving worden voorzien van een identificatie, die publiekelijk toegankelijk is in het grootboek (ledger) van de Blockchain. Dit is de ’Transaction ID’.

Trezor

De Trezor is een populaire ‘Hardware Wallet’, die meerdere blockchains ondersteunt.

Trillion

Een ‘trillion’ in het Engels is in het Nederlands een biljoen en in getallen 1.000.000.000.000. Omdat dit zo’n groot getal is, kun je ook zeggen dat het duizend miljard of een miljoen miljoen is. Voor de meeste mensen zijn dat begrijpelijkere getallen. In 2021 bereikte Bitcoin voor het eerst een marktkapitalisatie van 1 biljoen.

TVL

TVL is de afkorting voor total value locked. Dit verwijst naar DeFi-platforms, waar gebruikers hun crypto-activa vergrendelen voor rendement of ze aan het werk zetten als ’liquidity provider’. Alle activa samen vormen de TVL, en het is een belangrijke metriek om te zien hoe populair een DeFi-platform is. De TVL wordt vaak weergegeven als een actueel cijfer, maar ook met een historische grafiek, zodat je duidelijk kunt zien hoe het zich ontwikkelt. Een voorbeeld hiervan is Uniswap. De TVL is handig voor eindgebruikers om te gebruiken bij het zoeken naar rendement. Een nieuw platform met een lage TVL kan aanzienlijk riskanter zijn dan een platform met een veel hogere TVL. Ongeacht de omvang is aan elk platform altijd een risico verbonden. Daarom is het verstandig om vooraf goed onderzoek te doen. Als de website offline gaat, is het immers zeer ingewikkeld of soms onmogelijk om uw tegoeden terug te krijgen. Naast de TVL per DeFi platform kan dit ook een samengesteld bedrag zijn van meerdere platformen. Een goed voorbeeld is te zien op DeFi pulse (https://www.defipulse.com/).

U

USDT

Zie Tether voor de betekenis van USDT.

UXTO

UXTO is de afkorting van ‘Unspent Transaction Output’. Het totale saldo bitcoins op een adres kan verspreid zijn over meerdere blokken in de blockchain. De nog niet uitgegeven bitcoins hebben een UXTO kenmerk. Door in de blockchain te zoeken naar de UXTO’s, die horen bij een ‘wallet’ adres kan het totale besteedbare saldo bepaald worden. Dit wordt door de wallet weergegeven als deze volledig gesynchroniseerd is.

V

Vaporware (aka Vapourware)

Vaporware is een term die uit de software wereld komt om aangekondigde, maar niet uitgebrachte of geannuleerde software aan te duiden. In de cryptocurrency wereld gebeurt dit ook, maar is de term Shitcoin gebruikelijker.

Vitalik Buterin

Vitalik Buterin is een programmeur van Canadees-Russische afkomst. Hij is de uitvinder van ‘Smart Contracts’ en medeoprichter van Ethereum.

W

 

Wallet

Een ‘wallet’ of soms ‘portomonee’ genoemd, is een plek om cryptocurrencies versleuteld op te slaan. Er zijn verschillende varianten, zoals een paper wallet, hardware wallet of software wallet. Elke coin heeft één of meerdere ondersteunde wallets. Bekijk hier alle wallets.

Wash Trading

Wash trading is de activiteit op een beurs waar met zichzelf wordt gehandeld. Het enige doel hiervan is om het handelsvolume te vergroten. Dit zou nieuwe investeerders kunnen lokken om dat product ook te verhandelen of het doet lijken alsof die specifieke beurs intensief wordt gebruikt en daardoor dus betrouwbaarder lijkt. Dit gedrag is verboden in de traditionele markten.

Weak Hands

De term ‘weak hands’ verwijst naar een investeerder die zijn investering of een deel ervan heeft verkocht vanwege emotionele onrust. Mensen die nerveus werden en te vroeg hebben verkocht worden dan ‘weak hands’ genoemd in crypto-chatgroepen. Het tegenovergestelde hiervan kan de term HODL of Hodler zijn.

WEB3

WEB3 verwijst naar de “Web 3.0 Technologies Stiftung”, een stichting die onderzoeks- en ontwikkelingsteams financiert, die de basis leggen voor het gedecentraliseerde web. Web2 verwijst naar het internet zoals we dat nu kennen. Een groot aantal entiteiten ontving deze financiering, waaronder een veel blockchain-projecten. Dit is waarom je de term WEB3 vaker zult zien in de crypto space. Meer in het algemeen verwijst WEB3 ook naar een afkorting van het Third Generation Web, dat is de volgende generatie van het internet met nieuwe technologieën zoals AI, Blockchain. Een groot deel hiervan is de mogelijkheid van waarde-uitwisseling via het internet.

Wei

Een ‘Wei’ is de kleinste benaming van Ether. 1 Ether = 1.000.000.000.000.000.000 Wei (10-18)

Whale

Een ‘whale’ is iemand met een zeer grote positie in een coin.

Whitelist

Een Whitelist is een lijst van goedgekeurde deelnemers, die mogen meedoen aan een ICO of Pre-ICO. Er wordt niet altijd gebruik gemaakt van een ‘whitelist’, maar meestal wel om ‘hype’ en exclusiviteit voor de ICO te genereren.

Whitepaper

Een ‘whitepaper’ is een document dat vrijwel altijd schreven wordt voor de lancering van een nieuwe coin middels een ICO. Alle aspecten van een coin horen hier in uitgelegd te worden: hoe het gebruikt wordt, waarvoor en soms ook de prijsverwachting. Na de ICO kunnen er nieuwe versies uitkomen als de situatie verandert.

Wholecoiner

Een ‘wholecoiner’ is iemand die 1 volledige Bitcoin bezit. Hoe hoger de prijs van Bitcoin wordt, hoe moeilijker het wordt om dit te bereiken. Het aantal ‘wholecoiners’ zal daarom ook beperkt zijn.

Wire transfer

Een ‘wire transfer’ of bankoverschrijving is het elektronisch overmaken van geld via een netwerk van banken of aanverwante instanties over de hele wereld. De verzender betaalt een vergoeding voor de transactie en geeft de naam op van de ontvanger, het rekeningnummer en het bedrag dat moet worden overgemaakt. De kosten van deze overboeking kunnen sterk variëren. Binnen de Europese Unie is het gratis, maar intercontinentaal kunnen de kosten flink oplopen. In tegenstelling tot cryptocurrencies is ook er altijd een tussenpersoon bij betrokken en kan het soms dagen duren in plaats van enkele seconden of minuten.

Withdrawal address

Dit is over het adres dat op gegeven wordt om een cryptocurrency te ontvangen. Deze term wordt door exchanges veel gebruikt. Over het algemeen geef je hier je persoonlijke wallet address op.

Wojak

De Wojak betekent letterlijk krijger of soldaat in het Pools en heeft zijn oorsprong van het plaatjes-forum Krautchan, waar een gebruiker de foto voor het eerst plaatste met een begeleidende tekst als ‘That feel when X’, waarna deze werd verspreid naar andere fora, waaronder 4chan. Het origineel is in het wit en ziet eruit als een cartoonesk kale man, die verschillende soorten emoties uitdrukt. Later werden misvormde (roze) varianten in de crypto-scène intensief gebruikt als een manier om de acties of de intelligentie van mensen te bespotten of te bekritiseren. Wojak wordt nu ook vaak gezien samen met Pepe, een groene cartooneske kikker die op een vergelijkbare manier wordt gebruikt.

X

 

XBT

XBT is een alternatieve afkorting voor Bitcoin (BTC) en is de officiële ISO 4217 standaard. Het is een landonafhankelijke cryptocurrency. De afkorting voor goud is XAU.

Y

 

Yellow paper

Een ‘yellow paper’ is een onderzoeksdocument. Hierin wordt een meer diepgaande en technische analyse beschreven. Dit document is heeft als doel om de betrokkenen en geïnteresseerden te informeren.

Yield farming

Yield farming is het proces van het genereren van een zo hoog mogelijk rendement op uw crypto assets door ze aan het werk te zetten. In de cryptowereld heeft DeFi een grote rol op zich genomen en de diensten erbinnen maken ‘yield farming’ mogelijk. Er zijn tegenwoordig mogelijkheden om uw crypto activa te verplaatsen naar pools om zo rente te krijgen op die activa, waardoor het een jaarlijkse rendement oplevert. Alleen het kopen van crypto assets en ze in je ‘wallet’ houden, levert geen rendement op, maar het uitlenen ervan met DeFi diensten zoals bijvoorbeeld Compound maakt dit wel mogelijk. Een term die nauw verwant is aan yield farming is liquidity mining.

Z

 

Zerocoin (protocol)

Zerocoin, ook bekend als Zerocoin protocol, is van oorsprong een voorstel om Bitcoin een privacy functie te geven. Het is momenteel geïmplementeerd door o.a. de coins Firo (formerly Zcoin) en PivX. Lees meer hierover in deze uitgebreide beschrijving van zerocoin.
Dark Blue Blockspot.io Cube

Verken Cryptocurrency Exchanges

Leer over Crypto

Technical Trading

Recente posts:

CyberConnect kondigt tokenlancering aan voor 15 augustus
Persbericht

CyberConnect kondigt tokenlancering aan voor 15 augustus

CyberConnect kondigt de lancering aan van zijn CYBER token op 15 augustus 2023. Dit token zal het platform ondersteunen en innovatieve mogelijkheden introduceren. Het wordt de kernvaluta voor transacties en speelt een centrale rol in platform governance.CyberConnect introduceert CYBER, een utility en governance token, op 15 augustus 2023. Het markeert een nieuw tijdperk van gedecentraliseerde ervaringen.

What is a Crypto Shitcoin and How to Avoid Them?
Altcoins

Wat is een Shitcoin en hoe herken je ze?

Duik in de wilde wereld van cryptocurrencies, waar “shitcoins” op de loer liggen, wachtend om nietsvermoedende beleggers te laten struikelen! Deze blogpost is uw betrouwbare gids om door de crypto-jungle te navigeren, om u te helpen de rotzooi te ontwijken en de verborgen juweeltjes op te sporen.

Don't Try to Catch a Falling Knife - Tips for Investors and Traders
Technische Analyse

Wat betekent to Catch a Falling Knife? (vallend mes)

Falling knifes zijn snelle dalingen in de waarde van een asset, vaak veroorzaakt door negatief nieuws of wijzigingen in de regelgeving. Handelaren die proberen te kopen tijdens deze dalingen lopen het risico van emotionele besluitvorming en onnauwkeurige markttiming. Het beperken van deze risico’s met strategieën als diversificatie en onderzoek kan de beleggingsresultaten verbeteren.

The Bulls And The Bears: Market Sentiment Explained
Trading uitgelegd

De Bulls en de Bears: Markt Sentiment Uitgelegd

Bent u bekend met de termen “bull” en “bear” in de financiële wereld? Ze worden vaak gebruikt om marktomstandigheden en de algemene prestaties van de economie te beschrijven. Maar wat betekenen ze en waar komen ze vandaan? In deze blogpost duiken we in de geschiedenis en betekenis van bull- en bearmarkten en leggen we uit hoe ze uw beleggingen kunnen beïnvloeden.