Wat is TA (Technische Analyse)?

What is Technical Analysis (TA)?

Table of Contents

Introductie

TA is de afkorting van Technical Analysis (in het Nederlands technische analyse). Technische analyse richt zich volledig op het analyseren van het koersverloop van een effect. Bij het uitvoeren van een TA wordt er niet gekeken naar de onderliggende feiten van een effect (aandelen, cryptocurrencies, opties, etc.) maar puur naar de historische prijs.

Er zijn in de loop der jaren talloze strategieën en indicatoren ontwikkeld om het koersverloop van een effect te kunnen voorspellen.

Er zijn twee verschillende stromingen van technische analyse:

  • Price Action (Prijs actie)
  • Trading indicatoren
 

‘Price action’ richt zich op het koersverloop zelf. Door patronen in het koersverloop te herkennen worden er voorspellingen gedaan.

Trading indicatoren worden gevormd door berekeningen te doen op basis van de historische prijs.

Veel gebruikte indicatoren:

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD staat voor Moving Average Convergence/Divercence en is een instrument, wat door handelaren gebruikt wordt om te zien wat de trend van een koers is. Het instrument bestaat uit drie onderdelen. Een 26 dagen exponential moving average (EMA), die van een 12 dagen EMA wordt afgetrokken. Deze berekening maakt de MACD lijn. Het derde onderdeel is een 9 dagen EMA van de MACD lijn. Deze laatste lijn wordt de signal line genoemd. Een veelgebruikte strategie is dat zodra de signal line de MACD lijn van onder doorbreekt, er een kooporder geplaatst wordt. Zodra de signal line de MACD lijn van boven naar beneden doorbreekt wordt er een verkooporder (short order) geplaatst.

MACD indicator

Bollinger Bands

Bollinger Bands bestaat uit een Simple Moving Average (SMA) met twee standaarddeviaties. De ene standaarddeviatie zit boven de SMA en de andere standaarddeviatie zit onder de SMA. Bollinger Bands is een veelgebruikte indicator door zowel professionele beleggers als beginners. Bollinger Bands zijn zowel voor een trend als een range trading strategie te gebruiken.

Bollinger Bands

Stochastic Oscillator

De Stochastic Oscillator is eind jaren 50 ontwikkeld door George Lane. Met de stochastic Oscillator kunnen bullish of bearish divergences voorspeld worden. Daarnaast wordt het met de Stochastic Oscillator in een oogopslag duidelijk of een effect overbought of oversold is.

De Stochastic Oscillator bestaat uit twee lijnen. De hoofdlijn wordt de %K lijn genoemd en de tweede lijn wordt de %D lijn genoemd. De %D lijn is een moving average (drie perioden) van de %K lijn. De twee lijnen begeven zich altijd tussen 0 en 100. Begeven de twee lijnen zich boven de 80 grens dan is een effect overbought. Begeeft een effect zich onder de 20 grens dan is hij oversold.

In de onderstaande afbeelding is de blauwe lijn de %K lijn en de oranje lijn de %D lijn.

Stochastic Oscillator

Relative Strength Index (RSI)

Met de Relative Strength Index (RSI) wordt het net als met de Stochastic Oscillator makkelijk om te zien of een effect overbought of oversold is. De RSI indicator meet de snelheid en richting van een koersbeweging. Komt de lijn boven de 70 dan is er sprake van een overbought situatie. Komt de lijn onder de 30 dan is er sprake van een oversold situatie. Sommige handelaren gebruiken echter 80 en 20 als boven en ondergrens.

Relative Strength Index

Simple Moving Average (SMA)

De Simple Moving Average (SMA) is de meest simpele indicator uit dit rijtje. Een SMA is een lijn die bestaat uit de laatste slotkoersen gedeeld door het aantal perioden. Een SMA is dus de gemiddelde prijs van een bepaalde periode. Je kunt zelf gemakkelijk instellen uit hoeveel periodes je de SMA willen laten bestaan. Hoe lager het aantal periodes hoe sneller een SMA op een koerswijziging reageert.

Simple Moving Average

Veel gebruikte strategieën

SMA (Simple Moving Average) crossover

Voor de SMA crossover strategie heb je 3 verschillende SMA’s nodig. Een korte SMA (bv. 9), een middellange SMA (bv. 60) en een lange SMA (bv. 100). Zodra de korte en de middellange SMA de lange SMA van onderen kruisen treedt er een koopsignaal op. Gebeurt het omgekeerde en kruisen de korte en de middellange SMA de lange SMA van boven dan treedt er een verkoopsignaal op.

In de onderstaande afbeelding staan de groene cirkels voor momenten om long te gaan en de rode cirkel voor een moment om short te gaan.

SMA crossover

Als we deze strategie hadden gebruikt hadden we met de long trades winst gemaakt en met de short trade verlies gemaakt.

Zoals bij iedere strategie die je gebruikt weet je nooit zeker welke richting de koers op gaat, daarom is het van belang om altijd een ‘stop loss’ in te stellen. Bij deze strategie zet je je ‘stop loss’ net onder de langste SMA (100) in het geval van een long positie. Omgekeerd zet je een ‘stop loss’ net boven de langste SMA (100) in het geval van een short positie.

Double bottom of double top strategie

De double bottom strategie is een price action strategie en kijkt dus niet naar indicatoren maar puur naar de prijs van een effect.

De double bottom strategie kun je gebruiken voor een effect wat in een neerwaartse trend zit. Je wacht tot de koers een retracement maakt en vervolgens weer naar beneden zakt. Als de koers niet verder daalt dan de eerder gevormde bodem is dat een signaal dat de koers mogelijk een double bottom vormt.

Zie de onderstaande afbeelding voor een voorbeeld:

Double bottom signal

Op het moment dat de bodem voor de tweede keer bereikt is neem je nog geen positie in maar wacht je tot de koers de nek (de bovenste blauwe lijn) heeft gebroken. Dat kun je doen door een alert in te stellen of door een ‘buy stop’ in te stellen (als dat mogelijk is met jouw trading software).

Het moment waarop je long gaat is dus bij de groene pijl:

Double bottom entry

Deze strategie kun je ook gebruiken wanneer een effect in een opwaartse trend zit. De gehele strategie is dan precies andersom.

De Bollinger bounce

De Bollinger bounce is een echt range trading techniek. Markten bewegen het overgrote deel van de tijd tussen bepaalde prijsniveaus, ook wel support en resistance levels genoemd (steun en weerstandsniveaus). Hier kun je als handelaar gebruik van maken door long te gaan als er een support level bereikt wordt en door short te gaan als er een resistance level bereikt wordt. Deze resistance en support levels kun je berekenen door een horizontale lijn te trekken ter hoogte van de laatste top en bottom maar ook door de Bollinger Bands te gebruiken. De Bollinger Bands vormen dynamische support en resistance niveaus.

De techniek is vrij gemakkelijk toe te passen en werkt als volgt: Zodra de koers de bovenste band van de Bollinger Bands raakt open je een short positie. Zodra de koers de onderste band van de Bollinger Bands raakt open je een long positie. De ‘stop loss’ stel je op 50% van de range van de bands in. Zo kun je dus met een risico van 1 euro, ongeveer 2 euro per winstgevende trade verdienen (ervan uitgaande dat de koers in de range blijft).

In de onderstaande afbeelding zijn de groene pijlen momenten om long te gaan en de rode pijlen momenten om short te gaan.

Bollinger Bounce

Als je goed kijkt, zie je dat de koers de banden vaker aanraakt dan dat we een positie hebben ingenomen. Dit komt omdat de koers eerst de middelste lijn gebroken moet hebben alvorens je een tweede short of long positie inneemt. Houd je deze regel niet aan dan krijg je veel valse signalen en kun je behoorlijk veel verliezen zodra de koers een trend naar boven of beneden begint te volgen. Eventueel kun je deze regel zelfs aanscherpen door nooit twee dezelfde posities tegelijkertijd in te nemen.

Brakeout strategie

De breakout strategie is net als de double bottom strategie een typische price action strategie. Bij de breakout strategie kijk je met welk prijsniveau een koers moeite heeft. Zodra dit prijsniveau gebroken wordt ga je long of short (afhankelijk of de koers omlaag of omhoog beweegt). De ‘stop loss’ zet je vrij strak onder het resistance niveau in het geval van een long positie. Als het om een short positie gaat zet je de ‘stop loss’ net boven het support niveau.

Breakout strategie

Zoals je kunt zien in de bovenstaande afbeelding kaatst de koers drie keer terug van de blauwe lijn. Dit is het teken dat daar een support niveau zit. Zodra de koers door de support breekt daalt de koers nog een stuk harder naar beneden.

Zodra de koers door een support level (de blauwe lijn) heen breekt is het mogelijk dat de koers in een versnelling komt. Dit komt omdat ‘stop loss’ niveaus van handelaren die long zitten geraakt worden en zij dus gedwongen worden om (automatisch) hun posities te verkopen. Dit geeft veel neerwaartse druk. Het tegenovergestelde gebeurt als de koers naar boven een weerstandsniveau breekt. Op dat moment zullen shortsellers hun geleende effecten moeten terugkopen waardoor er opwaartse druk ontstaat.

Yellow Blockspot.io Cube

Blijf op de hoogte. Abonneer voor updates.

Ontvang crypto nieuws en de laatste updates over ons platform direct in je inbox.