Wat zijn privacy coins?

Table of Contents

Wat moet u weten over privacy coins?

Privacycoins zijn een soort cryptocurrency die speciaal zijn ontworpen om gebruikers geavanceerde privacy en anonimiteit te bieden bij transacties op de blockchain. Deze cryptocurrencies, zoals privacycoins als Monero, maken gebruik van verschillende privacyprotocollen om ervoor te zorgen dat de identiteit van gebruikers en de oorsprong van hun activiteiten volledig vertrouwelijk blijven.

Door verschillende niveaus van bescherming te bieden, waaronder verborgen portefeuilleadressen en transactiebedragen, stellen privacycoins gebruikers in staat om digitaal geld te verzenden en te ontvangen terwijl hun transacties privé blijven. Dit geheimhoudingsniveau kan aantrekkelijk zijn voor degenen die waarde hechten aan privacy in hun cryptohandel en financiële transacties.

In tegenstelling tot niet-privacycoins zoals Bitcoin, die werken volgens het principe van transparantie en iedereen toestaan transacties en activiteiten op hun netwerk te bekijken, gebruiken privacycoins gesofisticeerde technieken om ketenanalyse te vermijden. Deze methoden kunnen inhouden dat het werkelijke saldo en de locatie van de portefeuille van een gebruiker worden gemaskeerd of dat meerdere transacties worden gecombineerd, waardoor het moeilijker wordt om transacties te traceren en boekhoudkundige verrichtingen mogelijk worden verborgen.

Kortom, privacycoins zijn cryptocurrencies die zijn ontworpen om prioriteit te geven aan de privacy en anonimiteit van gebruikers in de zich steeds verder ontwikkelende wereld van digitale valuta en blockchaintechnologie. Er worden verschillende methoden om deze functies mogelijk te maken, die later in dit artikel worden besproken.

Zijn deze privacy cryptos legaal?

De wettelijke status van privacy-coins verschilt per jurisdictie. Het gebruik en de aanvaarding ervan hangen grotendeels af van het standpunt van een land over mogelijke illegale activiteiten die door deze coins worden vergemakkelijkt, zoals belastingontduiking of het witwassen van geld, en de bezorgdheid van overheidsinstanties. In de Verenigde Staten blijven ze nog legaal; de Secret Service heeft echter aanbevolen dat het Congres regels opstelt voor cryptocurrencies die de privacy verbeteren. Deputy Assistant Director Robert Novy van het Secret Service Office of Investigations uitte in een getuigenis in 2018 zijn bezorgdheid over criminelen die anoniem gemaakte coins en diensten gebruiken om blockchain-transacties te verdoezelen.

Hoewel privacy-coins veilige transacties en bescherming tegen toezicht bieden, hebben ze kritiek gekregen vanwege hun anonimiteit, die wordt gezien als een potentiële stimulans voor illegale activiteiten zoals het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Landen als Japan en Zuid-Korea hebben de handel in en het bezit van privacycoins verboden uit bezorgdheid over het mogelijke gebruik ervan bij financiële misdrijven. Ook de Financial Action Task Force (FATF) heeft het gebruik van privacy coins aangemerkt als een rode vlag voor het witwassen van geld via virtuele activa.

Sommige cryptocurrency-beurzen zijn gestopt met het aanbieden van privacy-coins in reactie op anti-witwasrichtlijnen. Bittrex heeft bijvoorbeeld Monero, Zcash, Dash en Grin in januari 2021 uit zijn aanbod geschrapt (bron), terwijl Kraken Monero in het Verenigd Koninkrijk in november 2021 van de lijst heeft gehaald, na richtsnoeren van de Britse toezichthouder voor de financiële markten (bron). Ook beurzen in Zuid-Korea en Australië mogen de handel in deze soort niet langer aanbieden. Hoewel privacycoins anonimiteit en veiligheid bij transacties kunnen bieden, is het gebruik ervan onderworpen aan regelgeving en toezicht wegens mogelijk misbruik bij illegale activiteiten.

Aangezien digitaal geld evolueert en de toekomst van privacycoins onzeker blijft, moeten gebruikers op de hoogte blijven van de juridische implicaties van het gebruik van deze cryptocurrencies. Voordat u ze gebruikt, is het van vitaal belang om onderzoek te doen en ervoor te zorgen dat u voldoet aan de wet- en regelgeving in uw rechtsgebied om een legaal en verantwoord gebruik te garanderen. 

Hoe werken privacy coins en hoe brengen ze anonimiteit?

Hoewel ze overeenkomsten vertonen met coins als Bitcoin, onderscheiden privacy-coins zich door de nadruk te leggen op privacy en anonimiteit. Deze coins gebruiken verschillende cryptografische technieken om ervoor te zorgen dat de identiteit van de verzender en de ontvanger verborgen blijft en transacties niet gemakkelijk kunnen worden getraceerd. Hier onderzoeken we enkele mechanismen die gebruikt worden om transacties te anonimiseren en hun doelen te bereiken.

Zero-Knowledge Proofs (ZKPs)

Zero-knowledge proofs (ZKP’s) zijn innovatieve cryptografische technieken waarmee iemand het bestaan van iets kan bewijzen zonder gevoelige informatie prijs te geven. Een specifiek voorbeeld van een ZKP is zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge), dat een robuuste privacybescherming biedt. Privacycoins zoals Zcash en Monero maken gebruik van ZKP’s om de transactiegeschiedenis van gebruikers te verdoezelen, zodat transacties kunnen worden geverifieerd zonder informatie over de bijzonderheden, zoals het adres van de ontvanger, te delen.

Het gebruik van ZKP’s in privacy-coins is bijzonder noemenswaardig omdat het gebruikers een hoge mate van anonimiteit biedt, die ontbreekt in traditionele cryptocurrencies zoals Bitcoin. Terwijl Bitcoin-transacties kunnen worden getraceerd in een openbaar grootboek, stellen privacy-coins met ZKP’s gebruikers in staat anoniem te handelen, waardoor het voor derden moeilijk is de identiteit van de verzender of ontvanger vast te stellen. Dit kenmerk heeft gebruikers aangetrokken die zich zorgen maken over hun financiële privacy en veiligheid, met name in het licht van toenemende datalekken en identiteitsdiefstal.

Het gebruik van ZKP’s in privacycoins biedt ook verschillende voordelen. Zo helpt het de risico’s van gecentraliseerde beurzen en platforms die gebruikersgegevens verzamelen en opslaan te beperken, waardoor de kans op hacks of datalekken afneemt. Bovendien kunnen gebruikers met meer vertrouwen transacties verrichten zonder zich zorgen te maken over gecompromitteerde persoonlijke informatie.

Masking

Maskeren is een methode die privacycoins gebruiken om de oorspronkelijke transactie los te koppelen van de identiteit van de afzender. Door de oorspronkelijke transactiecode te vervangen door een andere code wordt het aanzienlijk moeilijker om de transactie te herleiden tot de oorsprong ervan.

Ring Signatures

Ringhandtekeningen zijn een cryptografisch hulpmiddel waarmee een bericht door elk groepslid kan worden ondertekend, waardoor het onmogelijk wordt om vast te stellen wie het werkelijk heeft ondertekend. Dit maakt ze nuttig voor het verstrekken van anonieme handtekeningen, bijvoorbeeld van een hooggeplaatste ambtenaar, zonder hun identiteit te onthullen.

Deze methode verhult de identiteit van de afzenders en ontvangers van de transactie, en het transactiebedrag. Ze kan echter ook worden gebruikt in andere contexten waarin privacy belangrijk is, zoals bij elektronisch stemmen of bescherming van klokkenluiders. Door een manier te bieden om een bericht anoniem te ondertekenen, bieden ringhandtekeningen een krachtig instrument om de privacy en veiligheid van personen en organisaties te beschermen.

Stealth Addresses

Stealth-adressen handhaven niet alleen de privacy van de ontvanger, maar voorkomen ook dat transacties worden gekoppeld aan een specifieke gebruiker in het gedistribueerde grootboek. Ze verbergen echter niet het gekochte product of de gekochte dienst en de hoeveelheid ervan. Deze adressen worden vaak gebruikt door personen die hun giften anoniem willen houden of die belastingen willen vermijden. Elke transactie met stealth-adressen genereert een nieuw adres om de privacy van de ontvanger te handhaven.

Zijn niet alle cryptocurrencies privé?

Dat hangt af van het ontwerp en de lay-out van elke coins, want sommige zijn opener dan andere. Bovendien zijn niet alle (privacy)coins wat ze beloven te zijn.

Het is onmogelijk om privacy-coins echt privé te noemen omdat er nieuwe analysetechnieken worden ontwikkeld en machines sterk genoeg kunnen worden om de huidige encryptietechnologie te breken. Toch is gebleken dat ze duurzaam zijn onder de bestaande gegevensversleuteling.

Als u meer te weten komt over privacy-coins, zult u merken dat Bitcoin niet zo geheim is. Veel nieuwkomers in cryptocurrency denken dat Bitcoin-transacties geheim zijn.

In werkelijkheid zijn ze pseudo-anoniem. Sommige gegevens zijn vertrouwelijk bij Bitcoin, maar niet alle. Iedereen met een basiskennis van de werking van Bitcoin-transacties en de werking van de blockchain kan activiteiten volgen.

Wat zijn de top privacy coins? (Monero, Zcash, Dash, etc)

Bitcoin functioneert niet als een echte privacy-coins. Ook worden Bitcoin-gebruikers geïdentificeerd door hun openbare adressen, die met behulp van computersoftware na verloop van tijd aan persoonlijke personen kunnen worden gekoppeld. 

Cryptocurrency-transacties en portemonnee-adressen zijn ook openbare informatie. Toch zijn er tal van privacy focussed coins waaruit u kunt kiezen. Enkele van de top privacy coins zijn de volgende:

Monero (XMR)

Monero is een toonaangevende cryptocurrency en de grootste op basis van marktkapitalisatie. Het staat bekend om zijn robuuste beveiligingsfuncties en wijdverspreide adoptie binnen de cryptogemeenschap. Monero heeft vaak de voorkeur in situaties waarin anonimiteit vereist is, en maakt gebruik van geavanceerde technieken zoals ringhandtekeningen, geheime adressen en Ring Confidential Transactions (Ring CTs) om de transactieprivacy te waarborgen.

Deze mechanismen werken samen om de identiteit van zowel verzenders als ontvangers en de betrokken transactiebedragen effectief te verbergen. Daardoor is Monero de favoriete digitale valuta geworden voor privacyvoorstanders en helaas ook voor sommige kwaadwillenden. Desondanks toont de technologie achter Monero het potentieel voor private, ontraceerbare transacties binnen het bredere cryptocurrency-landschap.

PivX (PIVX)

Protected Instant Verified Transactions (PIVX) is een anonieme cryptocurrency die tot doel heeft gebruikersgegevens veilig te houden.

PIVX is een op de bescherming van gebruikersinformatie gerichte monetaire virtuele valuta die gebruik maakt van de geavanceerde ZK-aangedreven SHIELD-technologie waarmee gebruikers gegevens kunnen ontvangen en transparant kunnen verzenden.

Zcash (ZEC)

Vertrouwelijke of zichtbare operaties zijn mogelijk met Zcash.

Er zijn twee soorten adressen in Zcash: z-adressen en t-adressen. Vertrouwelijke transacties worden vergemakkelijkt door het eerste, terwijl transparante transacties worden vergemakkelijkt door het tweede.

Een privé-overdracht is een transactie die van het ene z-adres naar het andere wordt gestuurd. Afscherming verandert een z-adres in een t-adres; afscherming is het omgekeerde proces.

Ten slotte is, zoals de meeste digitale valuta, t-adres naar t-adres een open uitwisseling.

Horizen (ZEN)

Horizen is een blockchain-omgeving die gedecentraliseerde apps met anonimiteit mogelijk maakt. Daarnaast heeft Horizen een primaire blockchain en een sidechain-systeem waarmee ontwikkelaars aangepaste interne of externe blockchains en gedecentraliseerde apps kunnen maken met ZEN als de eigen valuta.

Secret (SCRT)

Secret Network is een op blockchain gebaseerd platform waarmee gebruikers veilige smart contracts kunnen maken met behoud van volledige vertrouwelijkheid van gegevens. Het versleutelen van input-outputs op protocolniveau bouwt voort op typische smart contracts. Secret Network houdt alle kritieke gegevens die worden verkregen en onderhouden in gedecentraliseerde apps privé.

Dash (DASH)

Dash, ontstaan uit de broncode van Bitcoin in 2014, heeft een lange weg afgelegd om zich te vestigen als een prominente cryptocurrency die zich richt op privacy en efficiëntie. Aanvankelijk bekend als Xcoin, onderging het een rebranding als Darkcoin om zijn anonimiteit te benadrukken, voordat het uiteindelijk koos voor de naam Dash, een verkorte versie van “digitaal geld”. De unieke privacy-optie van Dash, bekend als de “PrivateSend”-functie, is gebaseerd op de CoinJoin-methode, die de privacy verbetert door transacties van gebruikers samen te voegen, waardoor identificatie en het traceren van transactiegeschiedenissen wordt bemoeilijkt.

Dash heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld, waarbij de focus is verschoven van een puur op privacy gerichte cryptocurrency naar een veelzijdige digitale valuta die is geoptimaliseerd voor snelheid en bruikbaarheid bij alledaagse transacties. De innovatieve “PrivateSend”-functie, die niet inherent actief is, kan worden ingeschakeld door gebruikers die ervoor willen zorgen dat hun transacties anoniem blijven. Door gebruik te maken van een gedecentraliseerd netwerk van servers, masternodes genaamd, verhult het mengprotocol van Dash effectief de herkomst van de fondsen van gebruikers. In aanvulling op zijn privacy features, biedt Dash een “InstantSend” optie, waardoor transacties verwerkt kunnen worden met snelheden vergelijkbaar met die van creditcards, wat zijn positie als praktische digitale valuta voor dagelijks gebruik verder versterkt.

Grin (GRIN)

Grin, a privacy-focused digital currency, is developed collaboratively by a globally distributed network of developers. Unlike conventional cryptocurrencies, Grin has no addresses or amounts, allowing transactions to be effortlessly aggregated. To further enhance privacy, newly created transactions are relayed among a subset of peers before being widely broadcasted, effectively concealing their origins. Grin operates independently, with no controlling entity such as a company or foundation, and its coin distribution is designed for fairness, emitting 1 GRIN per second.

The underlying technology that powers Grin is Mimblewimble, which utilizes advanced cryptography to remove past transaction data without compromising security. This innovative approach prevents Grin’s blockchain from becoming overloaded with data, ensuring its sustainability and scalability. As a privacy-preserving digital currency, Grin offers users the ability to transact securely and anonymously.

Is Bitcoin een privacy coin?

Hoewel Bitcoin vaak wordt geassocieerd met anonimiteit, is het essentieel om te begrijpen dat het dat niveau van privacy niet volledig biedt. In de beginjaren was Bitcoin de betaalmethode bij uitstek voor dark web marketplaces vanwege de pseudonieme aard van de transacties. De Bitcoin-blockchain is echter openbaar, waardoor iedereen transacties en bijbehorende adressen kan bekijken met behulp van openbare blockchainverkenners. Het is belangrijk op te merken dat het protocol van Bitcoin de pseudonimiteit behoudt, niet de anonimiteit, aangezien adressen kunnen worden getraceerd tenzij ze expliciet worden opgeëist.

Blockchainanalysebedrijven zoals Chainalysis hebben tools ontwikkeld om transactiepatronen te analyseren, waardoor ze het eigendom van adressen kunnen identificeren en criminele activiteiten kunnen traceren. De recente Taproot-upgrade van het Bitcoin-protocol heeft echter het potentieel om de transactieprivacy te verbeteren door complexe smart contract-transacties niet meer te onderscheiden van gewone transacties. Totdat deze upgrade op grote schaal wordt overgenomen en geïntegreerd door ontwikkelaars, blijft het effect ervan op de privacy beperkt.

Ondertussen kunnen gebruikers die de privacy van Bitcoin-transacties willen verbeteren hun toevlucht nemen tot mixers of tumblers. Deze diensten, zoals CoinJoin en CoinSwap, mengen bijvoorbeeld de Bitcoin van de gebruiker met die van andere deelnemers, waardoor het moeilijk wordt om de herkomst van transacties te achterhalen.  Hoewel mixers de privacy verbeteren, is het van cruciaal belang te erkennen dat Bitcoin niet echt een echte privacycoin is.

Dit artikel duikt in de wereld van privacy coins, waarbij vertrouwelijkheid en anonimiteit van de gebruiker voorop staan. Deze digitale valuta maken gebruik van geavanceerde technieken om veilige en ontraceerbare transacties te garanderen, wat aantrekkelijk is voor wie waarde hecht aan financiële privacy.

Recently published

geel200x200.png

Blijf op de hoogte. Abonneer voor updates.

Ontvang crypto nieuws en de laatste updates over ons platform direct in je inbox.